آرشیو مطالب
قرارداد کار شفاهی هم اعتبار دارد!
1396/6/30 - 17:14
پاسخ مشاور به سوالات بیمه‌ای ‌خوانندگان
کارگری قرارداد موقت سه‌ماهه دارد، آیا کارفرما می‌تواند پس از پایان قرارداد عذر وی را خواسته و قرارداد او را تمدید نکند و به کارگر هم اعلام نکند؟ طبق قانون قرارداد موقت پس از پایان قرارداد کارفرما می‌تواند قرارداد را تمدید نکند. نیازی به اعلام کارفرما نیست، زیرا کارگر در بدو انعقاد قرارداد می‌دانسته است که قراردادش موقت و سه‌ماهه است.
آیا می‌توان 2 مستمری گرفت؟
1396/6/23 - 17:14
پاسخ مشاور «آتیه‌نو» به سوالات بیمه‌ای ‌خوانندگان
رفع ابهام از چگونگی پرداخت حق‌بیمه سربازی
1396/6/15 - 16:26
پاسخ مشاور «آتیه‌نو» به سوالات بیمه‌ای ‌خوانندگان
چرابیمه بیکاری برخی افراد قطع می‌شود؟
1396/6/11 - 08:34
پاسخ مشاور «آتیه‌نو» به سوالات بیمه‌ای ‌خوانندگان
رای اعتماد مجلس به ۱۶ وزیر پیشنهادی
1396/5/29 - 17:30
مجلس به ۱۶ نفر از وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم رای اعتماد داد و تنها حبیب الله بی طرف، وزیر پیشنهادی نیرو رای نیاورد.
رتبه‌سنجی شفافیت بورسی‌ها
1396/5/29 - 15:12
کیفیت اطلاع‌رسانی۳۰۲ شرکت‌
وجود اطلاعات شفاف و در واقع شفافیت شرکت‌ها یکی از رکن‌های مهم و الزامات کارآیی در بازار سرمایه است.