آرشیو مطالب
مستمری بازنشستگی چند شغله‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟
1398/5/15 - 16:04
زدا پاسخ داد
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه یک بیمه شده می‌تواند از چند کارگاه برای خود بیمه رد کند و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و افراد آزاد هستند گفت: منتها فرد باید شرط دریافت حداقل دستمزد از کارگاه اصلی را رعایت کند.
شرایط بهره‌مندی از بیمه بیکاری چیست؟
1398/5/6 - 15:09
زدا پاسخ داد؛
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی ضمن اعلام شرایط استفاده از بیمه بیکاری گفت: چنانچه فردی به صورت غیرارادی بیکاری شود، با داشتن حداقل ۶ ماه سابقه بیمه‌پردازی می‌تواند مقرری بیکاری دریافت کند.
افزایش مستمری‌ها چطور و چگونه؟!
1398/2/27 - 09:46
پاسخ به پرسش‌های بیمه‌ای خوانندگان
بر اساس ماده 96 قانون تامین‌اجتماعی، سازمان تامین‌اجتماعی مکلف است، میزان تمامی مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش‌ هزینه زندگی با تصویب هیئت‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد. در این ارتباط سوالاتی برای برخی مخاطبان ما پیش آمده که به چند نمونه از آن‌ها پاسخ می‌دهیم.
چند سوال بیمه‌ای که زیاد می‌پرسیم!
1397/12/27 - 12:07
مهم‌ترین و پرتکرارترین سوال‌های بیمه‌ای افراد جامعه در سال 97 مواردی از جمله بیمه بیکاری، حرف و مشاغل آزاد، مرخصی زایمان، کمک هزینه ازدواج، مستمری بازماندگان و ... را شامل می‌شود که پاسخ این سوال‌ها را پیش‌رو دارید.
امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه از مزیت‌های بیمه زنان خانه‌دار است
1397/12/19 - 11:21
قابل توجه بانوان محترم
تمامی زنان ١٨ تا ٥٠ سال می‌توانند با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی سراسر کشور از حمایت‌های مقرر در قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بهره‌مند شوند. برخورداری از این حمایت‌ها نیازمند تأهل و سابقه بیمه پردازی نیست.
نحوه و شرایط بیمه دانشجویان دانشگاه‌ها
1397/12/15 - 12:34
مشاور تامین اجتماعی پاسخ می‌دهد
به منظور تعمیم و گسترش پوشش بیمه به آحاد افراد جامعه، سازمان تامین‌اجتماعی با صدور بخش‌نامه 685 امور فنی بیمه‌شدگان، امکان بیمه‌شدن دانشجویان دانشگاه‌ها را براساس مقررات قانون بیمه صاحبان حِرف و مشاغل آزاد فراهم کرده است.
مستمری چگونه میان بازماندگان واجد شرایط تقسیم می‌شود؟
1397/12/12 - 16:32
در ماده 83 قانون تامین اجتماعی، سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی تعیین شده است.
آنچه باید درباره عیدی کارگران و بازنشستگان بدانید!
1397/12/7 - 18:38
عیدی امسال کارگران حداقل 2222538 تومان و حداکثر 3333807 تومان
همه ساله با فرارسیدن ماه‌های پایانی سال، یکی از بحث‌های شایع و داغ بین کارگران، کارمندان و بازنشستگان موضوع میزان عیدی و زمان واریز آن است تا با اطلاع از آن، برای خرید شب عید خود و خانواده‌شان برنامه‌ریزی کنند.
شرایط دریافت کمک‌هزینه ازدواج چیست؟
1397/12/1 - 15:55
مشاور تامین اجتماعی پاسخ می‌دهد
بیمه‌شده‌های زن یا مرد که برای اولین‌بار ازدواج می‌کنند، می‌توانند مبلغی را به عنوان هدیه از تامین اجتماعی دریافت کنند.
تشریح ضوابط بیمه کارگری و کارفرمایی سازمان تامین اجتماعی
1397/11/28 - 18:22
معاون اداره کل فنی امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، ضوابط بیمه کارگری و کارفرمایی این سازمان را در برنامه رادیویی تشریح کرد.
نحوه انتقال سوابق بیمه‌پردازی میان صندوق‌ها
1397/11/17 - 13:48
مشاور بیمه پاسخ می دهد
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ وﺟﻮﻫﯽ را ﺗﺤﺖ‌ﻋﻨﻮان ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗاﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ کرده‌اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، اﻧﺘﻘﺎل، اﺧﺮاج، اﺳﺘﻌﻔﺎ، ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ و اﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗاﻣﯿﻦ‌اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج و سپس ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ.
همه‌چیز درباره غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری
1397/11/10 - 19:00
مشاور تامین اجتماعی پاسخ می‌دهد
مطلب پیش‌رو، پاسخ به چند سوال بیمه‌شدگان در خصوص غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری است.
نحوه محاسبه و پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری
1397/11/3 - 15:44
مشاور تامین اجتماعی پاسخ می‌دهد
مطلب پیش‌رو، پاسخ به چند پرسش پیرامون نحوه محاسبه و پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری است.
شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری
1397/10/30 - 11:39
مدیرکل تامین اجتماعی قم گفت: بهره‌‌مندی نیروی کار از حمایت‌های اجتماعی از جمله ویژگی‌های جوامع توسعه یافته است و این‌گونه حمایت‌‌ها یکی از کارکردهای اصلی نظام‌‌های بیمه و تامین ‌اجتماعی به شمار می‌رود.
شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری
1397/10/26 - 13:33
مشاور پاسخ می‌دهد
به موجب تعریف ذکر شده در قانون تامین‌اجتماعی، بیماری وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود یا اینکه موجب هر دو در آنِ واحد می‌شود.
نکته‌هایی درباره مستمری بازماندگان بیمه‌شده ها
1397/10/19 - 14:29
مشاور پاسخ می‌دهد
پاسخ چند پرسش در خصوص شرایط برقراری مستمری بازماندگان و نحوه محاسبه میزان این مستمری در جواب های مشاور بیمه ای تقدیم می شود.
تکالیف کارفرما در برابر کارگر حادثه دیده
1397/10/18 - 10:42
از قوانین تامین اجتماعی بیشتر بدانیم
براساس ماده 65 قانون تأمین‌اجتماعی، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت‌ حادثه دیده انجام دهد و گزارش حادثه را ظرف 3 روز اداری از تاریخ وقوع به صورت کتبی به سازمان تأمین‌اجتماعی اطلاع دهد.
شرایط برقراری مستمری بازماندگان
1397/10/12 - 14:12
مشاور پاسخ می‌دهد
ر اساس ماده 80 قانون تامین‌اجتماعی بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی در چند حالت مستمری بازماندگان دریافت خواهند کرد.
شرایط برخورداری فرزندان بیمه شدگان و مستمری بگیران از خدمات تامین اجتماعی
1397/10/8 - 13:25
فرزندان دختر و پسر بیمه شدگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی با لحاظ شرایطی می‌توانند از حمایت‌های این سازمان برخوردار شوند.
تعیین دستمزد مقطوع برای بیمه حِرف و مشاغل آزاد
1397/10/5 - 13:01
در پی تعیین دستمزد مقطوع برای برخی مشاغل در بیمه مشاغل آزاد از ابتدای آذرماه امسال که منجر به افزایش 10 تا 30 درصدی دستمزد و میزان حق‌بیمه برای بعضی از بیمه‌شدگان مشاغل آزاد شده، ابهامات و سوالاتی از سوی این گروه از بیمه‌شدگان مطرح شده که در این شماره سعی شده به دو پرسش از مهم‌ترین این سوالات پاسخ داده شود.
نحوه و میزان احتساب جرائم بیمه‌ای
1397/9/28 - 14:33
مشاور بیمه ای پاسخ می دهد
بر اساس قانون، کارفرمایان تمامی کارگاه‌های مشمول قانون تامین‌اجتماعی مکلف‌اند صورت مزد و حقوق تمامی بیمه‌شدگان (لیست پرداخت حق‌بیمه) و حق‌بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هرماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد (در مورد کارگاه‌های دارای کمک دولت، حداکثر تا پایان آخرین روز دو ماه بعد) به سازمان تامین‌اجتماعی ارسال و پرداخت کنند.
کارگران باید از اولین روز اشتغال بیمه شوند
1397/9/27 - 14:59
کارگران از همان روز اول اشتغال مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و کارفرما هم از همان ماه اول باید نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران اقدام کند.
نحوه بیمه‌پردازی کارفرمایان صنوف و مدیران غیردولتی
1397/9/21 - 13:37
کارفرمایان کارگاه‌های صنفی (اشخاص حقیقی) و مدیران اشخاص حقوقی کارگاه‌های غیردولتی که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح هستند علاوه بر بیمه صاحبان حِرف و مشاغل آزاد (در صورت داشتن شرایط) می‌توانند از طریق بیمه «کارفرمایان صنفی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی» با درج نام خود در لیست حق بیمه ارسالی کارگاه خود به تامین‌اجتماعی و واریز حق‌بیمه مربوط به آن، نسبت به بیمه‌پردازی خود اقدام کنند.
نحوه پرداخت هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه
1397/9/14 - 13:41
در مواردی که معالجه بیمار مستلزم انتقال وی از روستا به شهر یا از شهرستان به شهرستان دیگری باشد و درمان به‌طور سرپایی انجام شود، هزینه رفت و برگشت سفر به استناد ماده 57 قانون تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود، همچنین هزینه اقامت بیمار و همراه (در صورت نیاز به همراه) و احراز شرایط قانونی بر اساس بند 5 ماده 62 قانون تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود.
نحوه پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت به بیمه‌شدگان
1397/9/9 - 08:30
مشاور بیمه ای پاسخ می دهد
بر اساس قانون، سازمان تامین‌اجتماعی مکلف است علاوه بر تعهدات بلندمدت، بیمه‌شدگان حائز شرایط را با تعهدات کوتاه‌مدت مورد حمایت خود قرار دهد.
معاینه‌های قبل از قرارداد بیمه‌های خاص
1397/8/23 - 14:00
پیشتر به اهمیت و ضرورت معاینات بدو استخدام طبق ماده 90 قانون تامین‌اجتماعی برای بیمه‌شدگان اجباری، همچنین مسئولیت‌های کارگر و کارفرما در این خصوص پرداختیم.
معاینات بدو استخدام بیمه‌شدگان؛ مسئولیت‌های کارفرما و کارگر
1397/8/15 - 14:02
مشاور بیمه ای
بر اساس ماده90 قانون تامین‌اجتماعی، افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند. به این منظور کارفرمایان موظف‌اند قبل از به‌کار گماردن آن‌ها ترتیب معاینه پزشکی‌شان را بدهند.
برای کدام خدمات کارگزاری‌ها باید هزینه پرداخت؟
1397/8/9 - 16:08
پاسخ کارشناس تامین اجتماعی به دو پرسش بیمه‌ای
سازمان تامین اجتماعی برای رفاه حال مخاطبان خود، بسیاری از خدمات تامین اجتماعی را توسط کارگزاری‌های رسمی ارائه می‌کند. تنوع خدمات بیمه‌ای که حدود 18 خدمت را شامل می‌شود، نیازمند شفاف‌سازی فرآیند این خدمت رسانی توسط کارگزاری‌ها است.
هزینه سفر، فوق‌العاده سفر و اقامت بیمار و همراه
1397/8/7 - 11:47
آشنایی با تعهدات سازمان تامین اجتماعی؛
هزینه سفر به استناد ماده 57 و هزینه اقامت بیمار و همراه به استناد بند 5 ماده 62 قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
چه‌خدماتی در کار گزاری‌‌‌های رسمی تامین‌اجتماعی ارائه می‌شود؟
1397/8/2 - 14:43
مشاور بیمه ای پاسخ می دهد
کارگزاری‌های رسمی تامین‌اجتماعی تشکیلاتی خصوصی هستند که بیش از یک دهه از فعالیت آن‌ها در کنار تامین‌اجتماعی می‌گذرد.
شرایط پرداخت کمک‌هزینه ازدواج تامین اجتماعی
1397/7/28 - 10:49
کمک هزینه ازدواج یکی از تعهدات سازمان تامین اجتماعی است که به عنوان هدیه پرداخت می‌شود.
پاسخ به‌پرسش‌هایی درباره نحوه احتساب سوابق بیمه‌ای
1397/7/25 - 16:13
مشاور بیمه ای پاسخ می دهد
شرح و توضیح و پاسخ به برخی از سوالات در حوزه مسائل مختلف بیمه‌ای در تامین‌اجتماعی ارایه می شود:
چرا مشمولان بیمه رانندگان، مقرری بیکاری نمی‌گیرند؟
1397/7/18 - 14:20
مشاور بیمه ای پاسخ می دهد
تاکنون اغلب به‌صورت موضوعی به مسائل بیمه‌ای پرداخته ایم ، با توجه به تنوع موضوعات و سوالات بیمه‌ای در تامین‌اجتماعی، به تعدادی از سوالات مختلف بیمه‌شدگان در زمینه‌های گوناگون بیمه‌ای پاسخ داده می‌شود.
آنلاین‌ها چطور خود را بیمه کنند؟
1397/7/11 - 20:14
نحوه و شرایط بیمه شاغلان کسب‌وکارها در فضای مجازی
با توجه به گسترش کسب‌وکار در فضای مجازی، سازمان تامین‌اجتماعی نیز از قافله عقب نمانده و از این پس شاغلان شرکت‌های کسب‌وکار در فضای مجازی بر اساس مصوبه مورخ 27/4/97 هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی (بخش‌نامه 683 فنی) مشمول مقررات تامین‌اجتماعی می‌شوند.
نحوه و شرایط بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات
1397/7/4 - 13:40
مشاور بیمه ای پاسخ می دهد
با توجه به اینکه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات بر اساس مصوبه مورخ 27 تیر 97 هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی مشمول مقررات این سازمان قرارگرفته‌اند، در اینجا به توضیح نحوه و شرایط این نوع بیمه می‌پردازیم.
خدمات تامین اجتماعی برای هیئت علمی دانشگاه‌ها
1397/6/27 - 15:34
مشاور تامین اجتماعی پاسخ می‌دهد
در این گزارش، ضمن پاسخ به چند سوال، به‌طور خاص به نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و...
نحوه بیمه‌پردازی فرزندان دختر مستمری‌بگیران
1397/6/21 - 12:18
مشاور تامین اجتماعی پاسخ می‌دهد
بر اساس مقررات، فرزندان دختر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تا زمان ازدواج به شرط عدم اشتغال (بدون محدودیت سنی) می‌توانند تحت کفالت والدین خود قرار گیرند.
آیا مشمول بیمه بیکاری هستم؟
1397/6/14 - 13:27
مشاور بیمه ای
مشاور بیمه ای نحوه و شرایط برقراری بیمه بیکاری را تبیین می کند.
نحوه و شرایط پرداخت مقرری بیمه بیکاری
1397/6/7 - 15:28
مشاور حوزه تامین اجتماعی توضیح می‌دهد
مقرری بیمه بیکاری یکی از تعهداتی است که سازمان تامین‌اجتماعی بر اساس قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 مجلس شورای اسلامی موظف به ارائه آن به بیمه‌شدگان حائز شرایط خود است.
مسئولیت کارگر و کارفرما در برابر حوادث کار
1397/5/24 - 14:18
مشاور تامین اجتماعی توضیح می‌دهد
بر اساس قانون تامین‌اجتماعی، حادثه، اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت‌تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و ...