رفاه و تامین اجتماعی
استقبال از ورود دولت و مجلس به مساله تامین اجتماعی
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با استقبال از ورود مجلس و دولت به میدان تلاش برای رفع چالش های سازمان تامین اجتماعی، ابراز امیدواری کرد این تلاش ها به نتیجه و تامین اجتماعی به پایداری برسد.
آرشیو
سرمایه گذاری و اشتغال
ورشکستگی در سازمان تامین اجتماعی معنایی ندارد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان چون بین النسلی است و نظام اسلامی متعهد به انجام تعهدات خود است، پس ورشکستگی در سازمان تامین اجتماعی معنایی ندارد.
آرشیو
جهان رفاه
برگزیت علیه سلامت بریتانیا!
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از نگاه مخالفان آن پیامدهای متعددی به همراه دارد که یکی از آنها تحت‌تاثیر قرارگرفتن وضعیت بهداشت و درمان در این کشور است.
آرشیو
شاید درخصوص اینکه سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی یک "سازمان اقتصادی" هستند یا یک "سازمان اجتماعی" محسوب می‎شوند و یا اینکه سازمانهای موصوف یک "سازمان اجتماعی – اقتصادی" هستند یا یک سازمان "اقتصادی – اجتماعی" مباحثی وجود داشته باشد ولی درخصوص اینکه سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی یک"سازمان سیاسی" نیستند اتفاق نظر وجود دارد .
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد و نظریه‌پردازی است که طی سال‌های اخیر بیشترین مقالات، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و مباحث آکادمیک خود را به موضوع رصد مفاسد اقتصادی و روش‌های علمی فسادزدایی از ساختارها و مناسبات حاکم بر اقتصاد کشور متمرکز ساخته است.
خیریه