رفاه و تامین اجتماعی
پیشنهاد پرداخت یارانه به بازنشستگان حداقلی بگیر
به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به حدود 11 میلیون نفر از گروه‌های نیازمند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی یارانه پرداخت می‌شود.
آرشیو
سرمایه گذاری و اشتغال
رضایتمندی شغلی در ایران چقدر است؟
بر اساس آمار، رضایت شغلی در میان جمعیت مشغول به کار در ایران کم است که به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، این امر بهره وری حداکثری از اشتغال را تحت الشعاع قرار می دهد.
آرشیو
جهان رفاه
37 کشور برای تامین غذا به کمک خارجی نیازمندند
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد: 37 کشور جهان شامل 29 کشور آفریقایی، برای تامین غذا به کمک‌های خارجی نیاز دارند.
آرشیو
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد و نظریه‌پردازی است که طی سال‌های اخیر بیشترین مقالات، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و مباحث آکادمیک خود را به موضوع رصد مفاسد اقتصادی و روش‌های علمی فسادزدایی از ساختارها و مناسبات حاکم بر اقتصاد کشور متمرکز ساخته است.
خیریه