رفاه و تامین اجتماعی
سالیانه ۱۵ هزار زن سرپرست خانوار از چرخه حمایت بهزیستی خارج می‌شوند
مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور گفت: به طور میانگین سالیانه ١٥ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، از طریق اشتغال و کارآفرینی در قالب انفرادی یا گروه های همیار، بازتوان شده و از چرخه حمایت خارج می شوند.
آرشیو
آرشیو
بالاخره با همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «سند ملی کار شایسته» تدوین و به تصویب هیات وزیران رسید (موضوع تصویبنامه شماره 25076 ات 55337 ﻫ مورخ 01/03/1398 هیات محترم وزیران) که این امر را باید یکی از شایسته‌ترین کارها در حوزه کار و اشتغال و تنظیم روابط کار دانست.
نشریات حوزه رفاه و تامین اجتماعی
قلمرو رفاه 2
آتیه نو 2