آرشیو مطالب
بحران مخاطب به روایت ابراهیم رستمیان+فیلم
1396/8/7 - 10:16
ابراهیم رستمیان مقدم معتقد است بحران مخاطب فقط توسط رسانه ها حل نمی شود. به نظر او با تقویت نهادهای مدنی و نتایج حاصل از آن رسانه ها مخاطب خود را پیدا می کنند.
تیزر آیا می دانید
1396/6/14 - 15:39
وقتی بیمه شده قادر به کار نباشد