printlogo


اینفوگرافی / بیماری‌های شغلیِ کارگران معدن
اینفوگرافی / بیماری‌های شغلیِ کارگران معدن
کد خبر: 46979 تاریخ: 1398/5/23 10:14
کار در معدن با خطرات و آسیب‌های شغلی بسیاری همراه است که از جمله این آسیب‌ها می‌توان به افت شنوایی، پرتوهای رادون، آب مروارید و آسم شغلی اشاره کرد.

تامین 24 /  در این اینفوگرافی که بر اساس اطلاعات ذکر شده توسط رئیس گروه عوامل شیمیایی و سموم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت عنوان شده، به این بیماری‌ها پرداخته شده است.

لینک مطلب: http://tamin24.ir/News/46979.html