قتل «رومینا» محصول فقر عاطفی است

استاد روان‌شناسی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه بی‌توجهی به حقوق عاطفی در خانواده گسست ایجاد می‌کند، گفت:بین رومینا، پدر و مادرش گسست شدیدی ایجاد شده بود و پدر و مادر رومینا محبوب وی نبودند و این بخاطر فقر عاطفی بوده است.

تامین 24 /غلامعلی افروز استاد روان‌شناسی دانشگاه تهران در نشست علمی و تخصصی جامعه‌شناسی، روانشناختی و تربیتی خشونت خانگی و راهکارهای تربیتی در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با اشاره به اینکه انسان تکریم طلب و تحقیر ستیز آفریده است، بیان داشت: باید ترغیب پذیری باشد نه تهدید پذیری؛ضمن اینکه زبان تخریب انسان را کوچک می‌کند.

 

وی ادامه داد: به کار بردن واژه‌ای عاطفی مانند دوست دارم به فرزندان بسیار موثر است و حتی تعارف آن را دوست دارند.

 

این استاد روانشناسی افزود: اگر نیازهای عاطفی تامین نشود و تعارضات بیشتر شود شاهد رفتارهای خشونت آمیز خواهیم بود.

 

افروز با اشاره به اینکه غفلت از حاکمیت آرامش در خانواده باعث خشونت و تعارضات روانی می‌شود، گفت: واژه‌های انضباطی مشکلات را بیشتر می‌کند.

 

وی با تاکید بر اینکه حقوق عاطفی از حقوق فطری و شرعی مهمتر است، افزود: باید در خانواده حقوق عاطفی حاکم باشد و آرامش در خانواده وجود داشته باشد.

 

 استاد روانشناسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد:کلافگی فکری، حاکمیت واژه‌های انضباطی، افزایش دافعه‌های روانی در خانواده از عوامل ایجاد خشونت است.

 

افروز با اشاره به پیامدهای منفی استفاده از اینستاگرام، تصریح کرد: در کانادا در اینستاگرام صدها هزار قربانی شده‌اند و این فضای چند لبه است.چون رایگان است و تصویری دارد کشش جنسی را بسیار زیاد می‌کند و قربانی می‌گیرد.

 

وی با اشاره به حادثه قتل رومینا، بیان داشت: پدر دچار غفلت شد و واکنش نشان داد و این بخاطر فقر عاطفی است.در خانواده ای که مادر منفعل است و پدر دیکتاتور و مهارت ارتباطی وجود ندارد.

 

استاد روانشناسی دانشگاه تهران با اشاره به راهکارهای ایجاد آرامش در خانواده، متذکر شد: باید مهارتهای ارتباطی را غنی کنیم و با ویژگی انسانهای دل آرام متصل باشیم.

 

افروز با تاکید بر اینکه خانواده آنها نهادی است که فطری، بی بدیل و جاودانه است، افزود:در دنیا همه نهادها برای تحکیم خانواده است.دنیا دنیای خانواده محور است.

 

استاد روانشناسی دانشگاه تهران یادآور شد: بنده پیشنهاد کردم وزارت خانواده تشکیل شود و یک ضرورت ‌ملی است؛ در خانواده مادر باغبان و پدر سنگربان هستند. اگر باغبان خانواده دل مرده باشد خانواده آسیب می بیند.

 

وی با اشاره به اینکه نتیجه این دلمردکی در باغبان خانواده باعث افسردگی فرزندان و خانه گریزی می‌شود، ادامه داد: خانواده کانون محبوبان است و فرزندان حق دارند که پدر و مادر خود را دوست داشته باشند.

 

استاد روانشناسی دانشگاه تهران یاد آور شد: رومینا حق داشت پدرش را دوست داشته باشد اما دوست نداشت.

 

افروز با انتقاد از افرادی که موضوع گسست نسل‌ها را مطرح می‌کنند، اظهار داشت:گسست، گسست مادی و زیستی است اما اگر گسست عاطفی شد خطرناک است و اگر به حقوق عاطفی توجه نکنیم گسست ایجاد می‌شود.

 

وی اضافه کرد:گسست بین رومینا و پدر و مادرش به صورت شدید ایجاد شده بود و وقتی خلأ عاطفی باشد گسست ایجاد می‌شود.

 

استاد روان‌شناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه اعتیاد در فناوری‌ها بخاطر گسست عاطفی است، افزود:اگر پد و مادر محبوب فرزندان شود خشونت خانواده معنا ندارد؛بنابراین برای اینکه پد و مادر محبوب فرزندان شوند و حقوق عاطفی آنها تامین شود چاره ای نداریم که محبوب فرزندان شویم.

 

افروز با اشاره به اینکه لازم است آمیزه ای از عطوفت، منطق و استواری در خانواده وجود داشته باشد، گفت: باید به همه نیازهای روانی، عاطفی شناختی و زیستی بچه‌ها توجه کنیم و بدون منتو توقع نیازهای آنها را تامین کنیم.

 

وی با بیان اینکه فرزندان حق دارند که یقین داشته باشند پدر و مادر عاشق یکدیگر هستند، گفت:نشاط باغبان خانواده یعنی مادر بر عهده پدر است و پدر بدون باغبان نمی‌تواند خانواده را اداره کند.

 

استاد روانشناسی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه لازمه تبدیل خانواده به کانون محبوبان، تصریح کرد:باید خودمان را به مولفه‌های دل آرامی و آرامش آفرینی منصف کنیم.

 

افروز با بیان اینکه باید جاذبه‌های کلامی را در خانواده بیشتر کنیم، خاطرنشان کرد:باید ۷صفت شامل مثبت اندیشی، امید آفرینی، نزدیک کردن قلوب، بخشش، تلاش کردن، خیرخواهی و توکل را در خانواده بیشتر کنیم.

 

وی اضافه کرد: پدر موفق کسی است که اول مادر را محبوب می‌کند.


کلیدواژه ها:
فقر خانواده قتل

ارسال نظر

captcha