سلامت اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است

مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان با بیان اینکه سلامت اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است، از زحمات ارزشمند کارکنان تامین اجتماعی در این استان تقدیر کرد.

تامین 24 / به دنبال بازرسی دو ماهه سازمان بازرسی استان همدان و ارائه گزارش مبنی بر سلامت اداری، دکتر علیرضا صفری مدیر درمان استان طی نشستی با تعدادی از کارکنان دفتر اسناد پزشکی از طریق ویدئو کنفرانس اظهار داشت: نقطه مقابل فساد اداری موضوع سلامت اداری است. یعنی نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی شده، وظایف خود را به خوبی و برای نیل به بهره‌وری سازمانی اجرا می‌کند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر صفری در ادامه ضمن قدردانی از کلیه کارکنان مدیریت درمان استان همدان اظهار کرد: سلامت اداری یکی از خواسته‌ها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده است؛ به‌طوری که نظام اداری یک ابزار توزیع عادلانه خدمت به عموم مردم است.

 

وی در ادامه افزود: سلامت اداری به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت سازمان اشاره دارد. سلامت نظام اداری مجموعه‌ای است ازخصایص نسبتاً پایدار که انطباق با شرایط محیط، روحیه بالای نیروی کار، کفایت برای حل مشکلات، سرعت عمل و ... را به همراه دارد و نحوه عملکرد کارکنان این استان در ارزیابی سازمان بازرسی سبب سربلندی شد.

 

دکتر صفری به اهمیت بالای انسجام درونی در سلامت اداری اشاره کرد و اظهار داشت: به طور کلی سلامت نظام اداری بر انجام کار اثربخش تاکید دارد و سلامت اداری خواه و ناخواه ریشه در عامل انسجام درونی نظام اداری دارد.

 

مدیر درمان تامین اجتماعی همدان شناخت فساد اداری را مقدمه سلامت اداری دانست و اظهار کرد: فساد اداری همواره مترادف بوده است با مقوله موسوم به سلامت اداری و این دو مانند دو کفه یک ترازو عمل می‌کنند که هر چقدر از یکی کاسته شود بر دیگری افزوده می‌شود و فساد اداری ارتباط و پیوستگی زیادی با سلامت اداری دارد؛ برای اینکه به سلامت اداری برسیم لازم است پدیده فساد اداری را به طور کامل بشناسیم تا بتوانیم به مبارزه با آن بپردازیم و سلامت را گسترش دهیم. 


ارسال نظر

captcha