طبقه بندی مشاغل خانگی بر اساس استانداردهای بین المللی شغلی (ISCO)

برای اولین بار مشاغل خانگی بر اساس طبقه بندی استانداردهای بین المللی شغلی ISCO در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی کد گذاری شد.

 

تامین 24 / مهناز امامدادی، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، با بیان اینکه استانداردهای بین المللی مشاغل(ایسکو) ابزاری مهم برای طبقه بندی مختصات نیروی کار است، اضافه کرد: این استانداردها همچنین مبنایی برای مقایسه آمارهای مربوط به مشاغل کشورهای مختلف و ارزیابی برنامه های اقتصادی و اجتماعی با استفاده از استانداردهای یکسان در سطوح ملی و بین المللی است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با اشاره به عدم رعایت این استانداردها برای طبقه بندی در حوزه اشتغال گذشته، اظهار کرد: طبقه بندی استاندارد شغلی(ISCO)  از عناصر مهم تجزیه، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مشاغل است که اطلاعاتی مربوط به انجام وظایف و مسئولیت ها، تقسیم کار، رابطه با مشاغل دیگر، دانش و مهارتهای مورد نیاز برای تصدی شغل و شرایط کاری آن را فراهم می کند.
به گفته امامدادی از سال 1396  با همکاری مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های اجرایی تخصصی ذیربط این استاندارد سازی ها انجام شده و درحال حاضر حدود 300 شغل  خانگی مصوب با طبقه بندی استاندارد شغلی(ISCO)   مطابقت داده شده  و مشاغل مصوب خانگی کدگذاری 7 رقمی شده اند.
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اضافه کرد: به دلیل انجام فرایند تغییر، اصلاح، ویرایش، اضافه و حذف در شغل ها، کدگذاری ها مدام به روز می شوند.

ارسال نظر

captcha