اجرای طرح غربالگری بیماری‌های بدخیم زنان در استان گلستان

مدیر درمان تامین اجتماعی استان گلستان گفت: اجرای طرح غربالگری بیماری‌های بدخیم زنان در این استان توسط سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در سلامت زنان استان ایفا کند.

تامین 24 / دکتر احمد نصرتی، طرح غربالگری بیماری‌های بدخیم زنان را در دومین جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استانداری تبیین کرد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی ضمن تشریح کامل طرح تحقیق غربالگری تاکید کرد: این طرح ضمن کاهش آمار بیماران بر اساس شناسایی و پیشگیری از بیماری می‌تواند به کاهش شدید هزینه‌های درمانی در دو حوزه سازمانی و فردی منجر شود.

 

وی همچنین سلامت نیروی کار را از مهمترین نتایج این غربالگری برشمرد و تصریح کرد: در سال جهش تولید این هدف می‌تواند بسیار مهم و کیفی باشد.

 

استاندار گلستان نیز در این جلسه ضمن تقدیر از اقدام شایسته سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان گفت: بدون شک این تحقیق و غربالگری نقش مهمی در سلامت زنان استان ایفا خواهد کرد.

 

وی پیشنهاد کرد: سازمان تامین اجتماعی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان طرح غربالگری زنان شاغل در سازمان‌های دولتی و غیردولتی استان را نیز پیگیری کند.


ارسال نظر

captcha