«انتخاب جمعی و رفاه اجتماعی» منتشر شد

کتاب «انتخاب جمعی و رفاه اجتماعی» از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی منتشر شد.

تامین 24 / کتاب «انتخاب جمعی و رفاه اجتماعی» تألیف آمارتیاسن با ترجمه هرمز همایون پور، از سوی موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی منتشر شد.

 

در پیشگفتار این کتاب به قلم «روزبه کردونی»، رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی آمده است: «هنگامی که موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در حدود دو دهة پیش نخستین متون را در حوزه رفاه اجتماعی منتشر می‌کرد، این حوزه فاقد کتاب مدون به زبان فارسی بود؛ اقدام مذکور گشایشی بر موضوع رفاه در عرصه دانش و دانشگاه بود.

 

امروز اما دیگر فضای دانشگاهی با متون متعددی همراه است که همچنان سهم موسسه در آن، درخور توجه است. با این حال، همچنان در فضای نظری رفاه اجتماعی با کاستی‌های مهمی روبروییم و در عرصه عمل، با فقدان گفتمان در سیاست‌گذاری اجتماعی، مواجهیم. همین ضعف نظری در بی‌انسجامی عملی به انفکاک نظر و عمل نیز دامن زده است.»

 

در بخش دیگری از این پیشگفتار آمده: «یکی از مهمترین بدیل‌های عقلانیت اقتصادی که علی‌رغم اهمیت آن در حوزه رفاه اجتماعی، ذیل غلبه جهانی عقلانیت اقتصادی مهجور مانده است، «انتخاب جمعی» است. این موضوع یکی از غایبان بزرگ حوزه نظری متون فارسی است و مطالعه و تامل اساسی در مورد آن از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است.

 

طراح ایده انتخاب جمعی آمارتیا کومارسن اقتصاددان و نوبلیست مشهور است؛ وی که همواره یکی از نام‌های درخشان در آسمان اقتصاد معاصر بوده است و به همراهی چشم‌بسته با روند جهانی تن نداده است، در ایران نیز فردی کاملا شناخته شده است و کتاب‌های متعددی از او ترجمه شده است؛ موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نیز کتاب «در باب نابرابری اقتصادی» را در دهه 1380 از وی منتشر کرده است.

 

آمارتیاسن در دهه 1970 که خاستگاه زمانی نئوکلاسیک‌ها بود، بحث «انتخاب جمعی» را مطرح کرد و حال پس از چند دهه به ویرایش و بازنویسی کتاب مذکور روی آورده است. آمارتیاسن با اتخاذ رویکرد غالب در این کتاب، مفهوم انتخاب را با ابعاد دموکراتیک‌تری همراه می‌سازد و به نظر می‌رسد این موضوع، نوش‌داروی مهمی برای جهان امروز ماست.

 

موسسه با ترجمه این اثر از یک سو در پی فتح بابی برای بحث و بررسی بیشتر درباره منطق تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است؛ و از سوی دیگر به دنبال ایجاد بستری برای پیوند بیشتر اقتصاد و اخلاق و تنظیم رفاه اجتماعی بر محور مذکور است.

 

به این امید که این اثر نیز بتواند در جامعه علمی و عرصه سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد و در ارتقای سطح سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی در کشور گامی به پیش نهد.

 

گفتنی است؛ برای تهیه این کتاب می‌توانید با موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی واحد کتابخانه به شماره 88753245 تماس بگیرید.

 

 

منبع: روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی


ارسال نظر

captcha