بهزیستی کمک هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش را واریز کرد

رئیس سازمان بهزیستی کشور از واریز کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان تحت پوشش بهزیستی که شاغل به تحصیل در دانشگاه های دولتی هستند، خبر داد.

تامین 24 / وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور در جمع خبرنگاران گفت: با هدف توانمندی سازی عزیزان تحت پوشش سازمان بهزیستی که در دانشگاه های دولتی مشغول به تحصیل هستند، در سال جاری پرداخت شد.


ارسال نظر

captcha