تامین اجتماعی در تعامل دائمی با عوامل درون و برون‌سازمانی

فرآیند تدوین برنامه‌های استراتژیک سازمان تأمین اجتماعی در افق 1404-1400 در نشست هم‌اندیشی مدیران و کارشناسان بیمه‌ای و درمانی خوزستان تشریح شد.

تامین 24 / سید محمد مرعشی، مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان با تاکید بر نقش برنامه ریزی در تحقق اهداف و لزوم مواجهه منطقی با مسائل و چالش‌های پیش‌ رو گفت: تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان ارائه دهنده بیمه‌های اجتماعی در کشور دائم در حال تعامل با محیط درونی و بیرونی است که این تعامل مستمر و دایمی بوده و اثرات محیط بیرونی، تأمین اجتماعی را به سوی تهیه و اجرای یک برنامه بلندمدت و بهینه رهنمون می‌کند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، وی تصریح کرد: به‌طور کلی نباید فراموش کرد که سازمان‌ها در یک محیط متغیر به حیات خود ادامه می‌دهند و سازمان تأمین اجتماعی نیز متاثر از همین رویکرد دائما در حال مبادله و اثرگذاری و تاثیرپذیری از محیط خود است و از‌ این‌رو درک این فرآیند منجر به گونه‌ای از برنامه ریزی براساس نگرش واقع بینانه می‌شود و برنامه ریزی استراتژیک و رویکرد تأمین اجتماعی به تهیه و اجرای این برنامه ریزی از همین ضرورت ناشی شده است.

 

مرعشی به انتصاب اعضاء و تشکیل کمیته برنامه ریزی استان اشاره کرد و افزود: با توجه به پایان دوره زمانی راهبردی سازمان در سال‌جاری و حسب تکلیف تعیین شده در نظام‌نامه تدوین، اجرا، نظارت و کنترل برنامه‌های عملیاتی سازمان و با نگاه به ساختار تشکیلاتی جدید تدوین برنامه راهبردی سازمان در افق زمانی 1404-1400 در دستور کار استان قرار گرفته است.

 

مدیر کل تأمین اجتماعی خوزستان با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از 65 درصد از مردم استان یعنی قریب به 2 میلیون و 600 هزار نفر بیمه شده اصلی و تبعی و همچنین بیش از 200 هزار نفر مستمری بگیر اصلی تحت پوشش این سازمان هستند، اظهار داشت: بی شک استان خوزستان دارای ویژگی‌هایی است که این تفاوت و شرایط منطقه‌ای باید بیش از پیش در شاخص‌های تهیه و تدوین برنامه‌های راهبردی و استراتژیک مورد نظر قرار گیرد.


ارسال نظر

captcha