واکاوی رویدادهای رفاهی 98 در نخستین «رفاه‌نامه» کشور

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، برای نخستین بار در کشور «رفاه نامه سال ۹۸» را تدوین و منتشر کرد.

تامین 24 / موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در چارچوب بیانیه ماموریتی خود و در راستای ایفای نقش اندیشکده‌ای در پهنه سیاست پژوهی حوزه رفاه و تامین اجتماعی برای نخستین بار ویژه‌نامه‌ای را تحت عنوان «رفاه نامه سال ۹۸» با تمرکز بر رویدادهای این حوزه در سال گذشته تدوین و در اختیار پژوهشگران و سیاست‌گذاران قرار داده است.

 

این رفاه نامه در شش بخش با عناوین «اقتصاد ایران،دلالت‌های آن بر حوزه رفاه؛ واقعیات و چشم انداز»، «سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران؛ برخی مصادیق و چالش‌ها»، «بیمه‌های اجتماعی در ایران؛ با تاکید بر سازمان تأمین اجتماعی»، «پرونده ویژه؛ همه‌گیری کرونا ویروس جدید؛ ابعاد و پیامدها»، «حوزه بین‌الملل» و «موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در سالی که گذشت» تنظیم و منتشر شده است.

 

این بررسی واکاوانه و نقادانه رویدادهای رفاهی در سال 98 با مطالبی از محمد شریعتمداری(وزیر)، مصطفی سالاری(مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی)، محمد مالجو، محمدحسین شریف‌زادگان، علی حیدری، اکبر افتخاری، علی‌اکبر تاج‌مزینانی، پرویز صداقت، سعید مدنی، علی دینی‌ترکمانی، بایزید مردوخی، فرشید یزدانی، رضا امیدی، زهرا کریمی، حسن مشیری، غلامرضا ظریفیان، مراد ثقفی و ... همراه بوده که به نظر می‌رسد این مشارکت جمعی می‌تواند تلاشی برای ثبت آموزه‌های سیاستی از تصمیمات و سیاست‌های رفاهی‌ای باشد که در سال 98 رقم خورده است.

 

منبع: روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی


ارسال نظر

captcha