ضرورت آگاهی شرکای اجتماعی از قوانین سازمان تامین اجتماعی

مدیرکل تامین اجتماعی کرمان در جلسه کمیسیون کارگری استان بیان کرد: تلاش کارکنان و همراهی شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی موجب شده است تا سازمان بتواند با تامین منابع به تعهدات قانونی خود عمل کند.

تامین 24 / علی حسینی در این جلسه افزود: تصمیم گیری‌ها و شرایط اقتصادی بر منابع سازمان تامین اجتماعی تاثیر گذار است؛ از همه اعضای کمسیون کارگری درخواست می‌شود همواره نقش سازمان تامین اجتماعی را در آرامش جامعه به لحاظ پرداخت به موقع تعهدات خود لحاظ کنند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، حسینی با اشاره به این مطلب که تنوع خدمات بیمه‌ای ضرورت پاسخگویی به تعهدات قانونی سازمان را در جهت رضایت‌مندی شرکای اجتماعی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید، افزود: در این راستا آگاهی مخاطبان سازمان از حقوق و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات تامین اجتماعی، تسهیل کننده تامین منابع و پرداخت به موقع تعهدات این سازمان به جامعه هدف است.


ارسال نظر

captcha