تاکید بر اجرای دقیق برنامه‌ها در اداره کل تامین اجتماعی کرمانشاه

مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه در نشست تبادل مقاوله‌نامه و ابلاغ بودجه مصوب سال 99، شاه کلید برنامه‌های عملیاتی را اجرای صحیح و دقیق و بهینه‌ترین برونداد آن را رضایت ارباب رجوع و مخاطبان قلمداد کرد.

تامین 24 / حمیدرضا قاسمی با اشاره به اهمیت و جایگاه رضایت ارباب رجوع در سازمان تامین اجتماعی، هدف اصلی برنامه‌های عملیاتی سازمان را علاوه بر حفظ و صیانت از صندوق و شاکله اصلی آن که امانتی از طرف بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران و در اختیار همکاران خدوم و زحمت کش است، کسب رضایت حداکثری مخاطبان با تلاش و کوشش شبانه‌روزی همه همکاران دانست و گفت: بهترین نمایه و شاخص برای سنجش میزان پیشرفت کار در سازمان، شاخص رضایت مخاطبان و ارباب رجوع است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، قاسمی در ادامه به طرح آزمون انتخاب مدیران آینده اشاره کرد و آن را عامل انتخاب همکار شایسته و اصلح از بین متقاضیان پست‌های مدیریتی دانست و افزود: خروجی این آزمون در نهایت هم مفید به حال همکاران در بعد شخصی و هم سازمانی است؛ زیرا انتخاب همکار شایسته جهت پست‌های مهم مدیریتی، سازمان را در راه رسیدن به قله‌های پیشرفت و پویایی کمک می‌کند.

 

شایا ذکر است، در استان کرمانشاه با فعالیت یک اداره کل، 18 شعبه، 7 کارگزاری و 2 شعبه اقماری، بیش از 760 هزار نفر از جمعیت تقریبا 2 میلیون نفری استان زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.


ارسال نظر

captcha