خدمات درمانی تامین اجتماعی در نهایت کیفیت ارائه می‌شود

مدیر درمان تامین اجتماعی استان گلستان گفت: خدمات درمانی تامین اجتماعی به بیمه شدگان این استان در نهایت کیفیت ارائه می‌شود.

تامین 24 / دکتر احمد نصرتی اظهار داشت: با هدف اطلاع رسانی کامل به بیمه شدگان تامین اجتماعی استان گلستان در خصوص حذف تاریخ اعتبار از دفترچه‌های درمانی سازمان و آگاهی از شیوه‌های استعلام غیر حضوری استحقاق درمان، اقدامات متنوع و موثری در این استان انجام شده است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی افزود: در این زمینه تلاش کرده‌ایم تا به شیوه‌های مختلف اطلاع رسانی کاملی ارائه کنیم.

 

دکتر نصرتی ادامه داد: با نصب تعداد یکصد بنر اطلاع رسانی در تمامی مراکز پر رفت و آمد درمانی اعم از داروخانه، بیمارستان، درمانگاه و مطب پزشکان در سطح استان و در دو بخش درمان مستقیم و غیر مستقیم و توزیع 5 هزار پمفلت، در کنار سایر شیوه‌های اطلاع رسانی در فضای مجازی و نیز به صورت چهره به چهره سعی کرده‌ایم در حد امکان اطلاع رسانی کاملی را انجام دهیم.

 

مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان همچنین گفت: ارسال پیامک به تمامی مراکز طرف قرارداد با دفتر اسناد پزشکی، برگزاری جلسه توجیهی با ناظران دفتر اسناد پزشکی، درج خبر در سایت استانی، استفاده از ظرفیت کانون بازنشستگی و خانه کارگر استان و نیز از طریق تابلوهای اعلانات این موضوع اطلاع رسانی شده است.


ارسال نظر

captcha