رشد ۲۶ درصدی ویزیت بیماران مراکز درمانی تامین اجتماعی خراسان‌جنوبی

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان‌جنوبی گفت: ویزیت بیماران در مراکز درمانی تامین اجتماعی خراسان‌جنوبی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ بیش از ۲۶ درصد رشد داشته است.

تامین 24 / دکتر فرزاد فیروزی اظهار داشت: در سال 98، بیش از ۶۱۳ هزار ویزیت توسط پزشکان مراکز درمانی ملکی سازمان در استان خراسان‌جنوبی در بخش سرپایی انجام شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی ادامه داد: در سال ۹۸ ویزیت پزشکان عمومی بیش از 25 درصد و ویزیت پزشکان متخصص بیش از 22 درصد نسبت به سال ۹۷ رشد داشته است.

 

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان‌جنوبی با اشاره به رشد قابل توجه خدمات دندانپزشکی اظهار داشت: بیشترین درصد رشد خدمات در سال ۹۸ مربوط به ویزیت دندانپزشکی است که نسبت به سال قبل حدود 37 درصد افزایش دارد و پس از آن ویزیت مامایی است که با 34 درصد رشد رتبه دوم ارتقای خدمات را به خود اختصاص داده است.


ارسال نظر

captcha