خدمات درمانی تامین اجتماعی پشتوانه بزرگی برای بیمه شدگان است

مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمان گفت: خدمات درمانی تامین اجتماعی پشتوانه بزرگی برای بیمه شدگان این سازمان است.

تامین 24 / دکتر امین فخر در جمع همکاران دفتر اسناد پزشکی ضمن قدردانی از تلاش های انجام شده در راستای مدیریت هزینه ها، بر تقویت فعالیتهای ناظر بر تامین حقوق بیمه شدگان تاکید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی افزود: از واحدهای درمانی استان انتظار داریم که مطابق اهداف آرمانی و برنامه های عملیاتی تدوین شده عمل نمایند.
دکتر فخر ادامه داد: دفتر اسناد پزشکی می تواند در این زمینه الگویی برای سایر واحدی ها باشد زیرا در این دفتر دیدگاه ها و امور جاری با برنامه استراتژیک استان انطباق پیدا کرده است.
مدیر درمان تامین اجتماعی کرمان اظهار داشت: از سالهای قبل مدیریت هزینه ها در دفتر اسناد پزشکی انجام می شود اما لازم است بیش از گذشته به مدیریت هزینه ها از دیدگاه بیمه شدگان توجه شود زیرا به نیابت از آنها خدمات درمانی را خریداری می کنیم.
وی بر وجود یک سیستم نظارت یکپارچه در بخش درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد.
دکتر هادی صبوری معاون درمان تامین اجتماعی استان کرمان نیز در این جلسه گفت: دفتر اسناد پزشکی اجرای فرآیندهای مدیریت هزینه ها را در شرایط سخت و به طور خلاقانه انجام داده است که جای قدردانی دارد.
وی افزود: با ساختار و مفهوم جدید در بخش درمان غیر مستقیم، موضوع ارتقاء کیفی و شاخص های جدید کیفیت خدمات می تواند مد نظر قرار گیرد.
دکتر حمید رضا متولی زاده رئیس دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی کرمان نیز در این جلسه اظهار داشت: با مدیریت هزینه ها به سمتی حرکت می کنیم که از هزینه های غیر واقعی اجتناب نماییم.
وی افزود: با کنترل هزینه ها در واقع به سمت افزایش کارایی و صیانت بیشتر از منابع سازمان پیش می رویم و در این راستا از ابزارهای مختلف استفاده کرده ایم.

ایشان همچنین به افزایش اثر بخشی فرآیندهای نظارتی دفتر اسناد پزشکی اشاره کرد و گفت: ضمن تقویت ارتباط با مراکز درمانی طرف قرارداد، نقش های کنترلی، نظارتی و پیشگیرانه را تقویت نموده ایم.


 

 


ارسال نظر

captcha