سفر استانی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به استان مرکزی

گزارش تصویری از سفر استانی دکتر مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی به استان مرکزی.

تامین 24 /

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

ارسال نظر

captcha