توسعه چشمگیر مراکز درمانی تأمین اجتماعی در اصفهان

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان توسعه مراکز درمانی تأمین اجتماعی به ویژه بازسازی بیمارستان غرضی، توسعه بیمارستان شریعتی و توسعه دیگر مراکز درمانی را از دستاوردهای درمان تأمین اجتماعی اصفهان طی سه سال اخیر دانست.

تامین 24 /  دکتر علی اعتصام پور با حضور در یکصد و بیست و پنجمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان و دیدار با رئیس و اعضای شورای شهر اصفهان با بیان اینکه حدود ۶۵ درصد از مردم استان اصفهان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند، اظهار کرد: این سازمان در استان اصفهان سه بیمارستان و ۲۷ مرکز درمانی فعال دارد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی با بیان اینکه طی سالهای 93 تا 98 هزینه های بخش درمان مستقیم با اجرای طرح تحول سلامت حدود 4 برابر شده است، اضافه کرد: در بخش درمان غیر مستقیم با ۴۲۰۰ مرکز طرف قرارداد هستیم، در این سالها دو مرکز دندانپزشکی را در استان راه‌اندازی کردیم و توسعه تخصصی مراکز را در دستور کار داریم.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه شورای هماهنگی درمان را در استان اصفهان اجرایی کرده ایم، اضافه کرد: این شورا با حضور قطب‌های تعاملی حوزه درمان استان تشکیل شده است، کمیته‌هایی زیر مجموعه این شوراها تشکیل شده است که برنامه ریزی برای هماهنگ کردن هزینه‌ها و درآمدها را انجام می‌دهد.
وی تاکید کرد: این شورا می‌تواند الگوی موفقی برای کشور باشد و همه بخش‌های درمانی از آن استفاده کنند تا بازدهی بیشتری در بخش درمانی و مالی داشته باشند.
مدیر درمان تأمین اجتماعی اصفهان با بیان اینکه در بحران کرونا نمره خوبی را دریافت کرده ایم، گفت: در هر ۲۷ پلی‌کلینیک در سطح استان به همه پزشکان آموزش داده ایم.
وی با بیان اینکه برای نخستین بار و همراه با بیمارستان بقیه الله، پلاسما درمانی را در بیمارستان غرضی اصفهان آغاز کردیم، ادامه داد: این اقدام نتایج خوبی را داشت که در سطح کشوری در دست بررسی است.

دکتراعتصام‌پور با بیان اینکه تعامل سازنده‌ای با خیرین در بحران کرونا داشتیم، افزود: همچنین مداخلات روان درمانی را در بحران شیوع کرونا در دستور کار قرار دادیم و با استفاده از دو متخصص در این زمینه بر روی پرستاران و پزشکان کار کردیم.


 

 


ارسال نظر

captcha