سرپرست شرکت کار و تامین منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مجید سعادتی با حفظ سمت تا انتصاب مدیرعامل جدید به عنوان سرپرست شرکت کار و تامین از شرکت های تابعه این سازمان منصوب شد.

تامین 24 /به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در این حکم آمده است:

نظر به تجارب و سوابق جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت کار و تامین منصوب می شوید.

انتظار می رود ضمن تمرکز بر امور محوله به آن شرکت، در راستای نیل به اهداف تبیین شده بویژه اصول و سیاست های سازمان تامین اجتماعی و صیانت از حقوق شرکای اجتماعی سازمان اعم از بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان تلاش نمائید.

گفتنی است، در حال حاضر مجید سعادتی مشاور و دستیار ویژه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است.


ارسال نظر

captcha