مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان:

ارتقای فرهنگ سازمانی ناشی از همکاری کارکنان است

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه ارتقای فرهنگ سازمانی و بهسازی مستمر خدمات از اثرات مطلوب همکاری فکری و عملی کارکنان است، اظهار داشت: مدیریت منابع و مصارف، تحقق حقوق شهروندی و همچنین مدیریت مشارکتی از جمله اثرات ارزشمند سامانه نظام پیشنهادها در سازمان تأمین اجتماعی است.

تامین 24 / دکتر سیدمجتبی اکرم در جلسه کمیته بررسی پیشنهادها که در سالن جلسات ستاد مدیریت سمنان برگزار شد، گفت: راه‌اندازی سامانه ارائه پیشنهاد از اقدامات ارزنده سازمان تأمین اجتماعی به جهت سهیم بودن کارکنان در تصمیم گیری‌های کلان سازمانی و توجه حداکثری به اصلاح امور است.

 

وی با بیان اینکه باید زمینه مناسب جهت مشارکت تمامی کارکنان با هر سطح خدمتی در ارائه پیشنهاد فراهم شود، افزود: مشارکت کارکنان در تصمیم گیری‌ها، علاوه بر ایجاد دلگرمی و تقویت روحیه در انجام فعالیت‌های گروهی و احساس ارزشمندی برای فرد، موجب اصلاح و ارتقای کمی و کیفی سطح ارائه خدمات نیز خواهد شد.

 

وی همچنین با اشاره به فراهم بودن زمینه‌های دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات از سوی بیمه شدگان در مراکز درمانی ملکی بیان داشت: ارائه نظر و پیشنهاد بیمه شدگان نشان دهنده اهمیت پیشرفت سازمانی برای آنان و سهیم دانستن خود برای تحقق اهداف این سازمان خدوم می‌باشد.


ارسال نظر

captcha