تقدیر نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی از مساعی مدیران

دکتر علی حیدری، عضو و نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین‌ اجتماعی از عملکرد مدیران این مجموعه‌ به منظور تلاش‌ها و مساعی مجدانه درجهت تحقق کارگروه تدوین سیاست‌های کلی رفاه و تامین اجتماعی قدردانی کرد.

تامین 24 / در تقدیرنامه دکتر علی حیدری خطاب به دکتر فاطمه رحیمی‌مقدم و دکتر رضا منوچهری‌راد، مشاوران نایب رئیس هیات مدیره، دکتر سمیه خدائی دبیر کمیته نایب رئیس هیات مدیره، دکتر کوشا اثیمی زیده‌سرائی مسئول دفتر نایب رئیس هیات مدیره و علی نیکبخت کارشناس هیات مدیره آمده است:

یکی از خلاءهای اساسی کشور در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، فقدان سیاست‌های کلی ابلاغی نظام در این زمینه است که بایستی ترجمان سیاستی از اصول مرتبط قانون اساسی و بیانگر «سیاست اجتماعی و سیاست رفاهی» کشور باشد. خوشبختانه این مهم در دستور کار دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و تحت نظر «کارگروه تدوین سیاست‌های کلی رفاه و تامین اجتماعی» به سرپرستی اینجانب با حکم ریاست محترم کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی ظرف چند ماه گذشته انجام پذیرفت و طی مراحل تصویبی قرار گرفت.

تهیه و تدوین اسناد پشتیبان مربوط به بررسی پیشینه و سیر تطور، شناخت و تبیین وضع موجود، آسیب شناسی و کالبدشکافی مسائل و چالش‌های مبتلابه، طراحی راهکارهای پیشنهادی و همچنین تجزیه و تحلیل نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی واصله در مراحل نظرخواهی، جمع سپاری و جلسات هم‌اندیشی و ارائه متن پیش نویس نهایی و الزامات اجرایی و شاخص‌های مربوط به رصد میزان تحقق سیاست‌های کلی و غیره اموری بود که اینجانب به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز سرپرست کارگروه موصوف، اعضای محترم کارگروه و سایر همکاران محترم حوزه نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین ‏اجتماعی به انجام آن توفیق یافتیم.

برخود فرض می‌دانم ضمن ابلاغ مراتب تشکر و تقدیر مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جنابعالی/ سرکارعالی، تلاش‌ها و مساعی مجدانه شما را در جهت تحقق این موضوع مهم قدر نهاده و به سهم خویش تشکر و قدردانی نمایم.


ارسال نظر

captcha