1540 نفر از خادمان مساجد استان خوزستان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند

سید محمد مرعشی، مدیر کل تأمین اجتماعی خوزستان از برخورداری 1540 نفر از خادمان مساجد این استان از خدمات تأمین اجتماعی خبر داد.

تامین 24 / سید محمد مرعشی، مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان با اعلام اینکه نرخ بیمه خادمان مساجد براساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی به میزان 27 درصد و براساس حداقل دستمزد سالیانه مصوب شورای عالی کار است، گفت: 20 درصد حق بیمه توسط دولت و 7 درصد آن نیز از سوی خادمان مساجد پرداخت می‌شود.

 

وی به برخورداری 1540 خادم مساجد استان خوزستان از خدمات سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: این افراد صرفاً به عنوان خادم ثابت در مساجد شاغل بوده و با معرفی سازمان اوقاف و امور خیریه و ادارات تابعه آن طبق قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش قرار می‌گیرند و براساس قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تعهدات قانونی بهره‌مند می‌شوند.


ارسال نظر

captcha