برگزاری کارگاه رابطان بیمه‌ای در خراسان جنوبی

اداره کل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی، دوره آموزشی، فرهنگی و اجتماعی رابطان بیمه‌ای کارگاه‌ها را در این استان برگزار کرد.

 

تامین 24 / در راستای پاسخگویی مناسب و اثرگذار و حفظ تکریم ارباب رجوع و با توجه به اهمیت جایگاه کارفرمایان، کارآفرینان و تولید کنندگان در فرآیند دستیابی به اهداف متعالی اقتصاد مقاومتی به منظور توسعه تعاملات دوسویه با تشکل‌های کارفرمایی، پاسخگویی و آموزش نمایندگان کارفرمایان، تولید کنندگان و کارآفرینان، اداره کل تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی نسبت به برگزاری دوره آموزشی، فرهنگی و اجتماعی رابطان بیمه‌ای کارگاه‌ها در استان اقدام کرد.

 

علی‌رضا محمدی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان خراسان جنوبی گفت: در اجرای تحقق اهداف سازمانی و همچنین کمک به رونق تولید و به منظور پاسخگویی مناسب و اثرگذار و حفظ تکریم مخاطبان به‌ویژه کارفرمایان که مهم‌ترین رکن اثر گذار در اقتصاد هستند، این اداره کل در جهت افزایش سطح دانش و اطلاعات آنان به قوانین و مقررات بیمه‌ای مربوط در حوزه‌های کارفرمایی و همچنین آگاهی‌بخشی از ارائه خدمات و تعهدات سازمان به بیمه شدگان و کارفرمایان که بیشترین تعاملات را با سازمان دارند، اقدام کرده و هم‌اکنون نیز این برنامه‌ها را به‌صورت دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در دستور کار دارد.

 

وی ادامه داد: به طور قطع توسعه ‌این گونه فعالیت‌ها و اقدامات با توجه به تأثیر گزاری آن در قالب کارگاه‌های استانی، تأمین اجتماعی را در جهت دستیابی به اهداف کلانش درخصوص ایجاد فضای مفاهمه و بهبود و ارتقای تعامل موثر بین کارکنان و مخاطبان سازمان برای افزایش رضایتمندی، بهبود روابط و تسهیل در ادامه خدمات یاری خواهد رساند.

 

در این دوره آموزشی نکات کلیدی بیمه تأمین اجتماعی ویژه رابطان بیمه‌ای و کارفرمایان، مسائل مربوط در حوزه‌های وصول مطالبات، بازرسی و اجرائیات تدریس و به سؤالات پاسخ داده شد.


ارسال نظر

captcha