صندوق بیمه اجتماعی استان کرمان ۷۷ هزار نفر را تحت پوشش دارد

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کرمان گفت: جمعیت مشمول خدمات این نهاد بیمه‌گر در این استان حدود ۲۰۰ هزار نفر است که حدود ۷۷ هزار نفر از آنها را تحت پوشش قرار داده‌ایم.

 

تامین 24 / محمد میرجعفری گفت: در استان کرمان حدود 6300 نفر از صندوق بیمه اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند که حدود ۳ هزار نفر از آنها به صورت پیش از موعد بازنشسته شده‌اند.

 

وی با بیان اینکه روستاییان، کشاورزان و عشایر ترجیح می‌دهند که با ۱۵ سال بیمه‌پردازی بازنشسته شوند، گفت: هم اکنون متقاضیان می‌توانند با ۱۰ سال بیمه‌پردازی و ۷۰ سال سن هم بازنشسته شوند اما از آنجا که می‌خواهند مستمری بیشتری در هنگام بازنشستگی دریافت کنند و خدمات بیشتری دریافت کنند، تلاش می‌کنند با ۱۵ سال بیمه‌پردازی بازنشسته شوند.

 

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کرمان، افزود: این در حالی است که تا همین چند ماه پیش آن دسته از جمعیت تحت پوشش این نهاد بیمه‌‌گر که سن بالایی داشتند، نمی‌توانستند با ۱۰ سال بیمه‌پردازی بازنشسته شوند. آنها مراجعه می‌کردند و از ما می‌خواستند شرایطی فراهم کنیم که بتوانند با ۱۰ سال بیمه‌پردازی بازنشسته شوند.

 

میرجعفری افزود: در نهایت با مساعدت آقای شیرکانی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر امکان بازنشسته شدن با ۱۰ سال بیمه‌پردازی فراهم شد.


ارسال نظر

captcha