بازنشستگان کشوری:

همسان‌سازی پلکانی نمی‌خواهیم!

بازنشستگان کشوری می‌گویند: همسان‌سازی پلکانی مورد قبول ما نیست.

تامین 24 / جمعی از بازنشستگان کشوری در تماس با خبرنگار ایلنا، از زمزمه‌هایی مبنی بر پلکانی شدن همسان‌سازی انتقاد کردند و گفتند: همسان‌سازی باید به صورت کامل و براساس نص صریح قانون اجرا شود.

آن‌ها می‌گویند: همترازی حقوق بازنشستگان، طبق قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 باید اجرا شود؛ این سند قانونی تکلیف کرده «تساوی حقوق بازنشستگان همتراز که در سال‌های متفاوت بازنشست شده‌اند و رساندن حقوق آن‌ها طبق ضوابط قانونی به حقوق شاغلانی که قرار است در سال 99 بازنشست شوند.»

این بازنشستگان به ناکافی بودن بودجه 6 هزار میلیارد تومانی همسان‌سازی در لایحه بودجه سال بعد معترضند و می‌گویند: نمایندگان باید این بودجه را دو برابر کنند تا قانون اجرا شود؛ در غیر این صورت، بازهم شاهد فرار از قانون و بی‌عدالتی خواهیم بود.


ارسال نظر

captcha