مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت و گو با « تامین 24» :

نظر کودکان در تدوین برنامه اجرایی زباله گردی لحاظ شود/ سیاست ها در زمینه حذف « زباله گردی کودکان » نمایشی نباشد

فرشید یزدانی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به پیچیدگی پدیده « زباله گردی کودکان »، برخی سازمانها و نهادهای مختلف را در شکل گیری این پدیده موثر دانست و گفت: عملکرد ناکارآمد و سلیقه ای مدیریت پسماند شهرداری، پیمانکاران و ... در شکل گیری این مافیا موثر است و با نادیده گرفتن نقش آنها و عدم تعامل مستقیم با کودکان زباله گرد ، درمان این آسیب اجتماعی امکان پذیر نیست.

 

مهین داوری

 

تامین 24 / وی تصریح کرد: در قرارداد پیمانکاران به موضوع رسمی بودن نیروها، بیمه شدن آنها، لباس کار و پوشش مناسب با ایمنی و نظارت لازم شهرداری بر فعالیت آنها تاکید شده است؛ اما با وجود آگاهی شهرداری از مراکز تفکیک زباله و حتی سکونت برخی از زباله گردها در گودهای زباله نظارتی وجود ندارد.

یزدانی در گفت و گو با «تامین 24 »، بر ضرورت حذف موضوع « کارکودک » تاکید کرد و افزود: « کار کودک » آسیب اجتماعی است که باید مستقل از  « تبعه خارجی » و یا « ایرانی بودن » کودکان مورد بررسی قرار گیرد ، کودک زباله گرد تبعه خارجی نیز به امید رهایی از شرایط مشقت بار کشور خویش وارد ایران می شود که متاسفانه اینجا نیز در گودال متعفن هولناکی گرفتار می شود به همین دلیل اصل موضوع « زباله گردی » به دور از برخورد حذفی بررسی و نسبت به آسیب شناسی و درمان آن اقدام سریع صورت گیرد.

 

اقدامات در خصوص «زباله گردی کودکان » تاکنون نمایشی بوده است 

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: تاکنون بیشتر سیاست ها و اقدامات انجام شده نمایشی و براساس حذف «کودک زباله گرد» از سطح شهر بوده است و به سرنوشت او توجه چندانی نشده است.

یزدانی گفت: برآورد حجم گردش مالی سالانه « زباله گردی کودکان » براساس نتایج تحقیق میدانی سال 1397 انجمن، ارزش تقریبی زباله‌های جمع آوری شده در بخش رسمی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان و در بخش غیر رسمی ۲۲۴۰ میلیارد تومان است که این رقم نشان دهنده این است که حجم وسیعی از افراد و گروه ها در شکل گیری این پدیده دخالت دارند و از این حجم 8 درصد آن نصیب شهرداری و تنها  ۲.۴ درصد از آن به کودکان زباله گرد پرداخت می شد.

 

نظر کودکان زباله گرد در تدوین برنامه اجرایی لحاظ شود

وی بر ضرورت مشارکت نهادهای مختلف در آسیب شناسی این پدیده و ارایه رویکرد مشخص تاکید کرد و گفت: اتخاذ « رویکرد مشخص» یعنی از جمع آوری کودکان و برخوردهای حذفی پرهیز شود و با توانمندسازی آنها و... توجه ویژه به سرنوشت شان در اولویت قرار گیرد و به منظور دستیابی به برنامه جامع اجرایی مدون در گفت وگویی مستقیم با این کودکان از آنها ایده و راهکار عملی خواسته شود.

یزدانی تاکید کرد: باید بخشی از ارزش افزوده به حذف اصولی و پیشگیری از تکرار مجدد این پدیده اختصاص داده شود و تحقق این مهم نیازمند مشارکت وزارت کشور، وزارت رفاه، شهرداری ها و نهادهای مدنی است که با کاری تیمی و گفت و گو به حذف درست این پدیده بپردازند.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در بیان راهکارها با اشاره به تحقیق « یغمای کودکی » انجمن در این زمینه عنوان کرد: راهکارهای تدوینی برآمده از نتایج تحقیق میدانی « یغمای کودکی » انجمن با محوریت زباله گردی کودکان در شهر تهران است که راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و کلان را شامل می شود که در راهکار خرد به شکستن بخشی از چرخه فقر که در بروز زباله گردی موثر است اشاره می شود .

وی ایجاد «مراکز بین راهی» را یکی از راهکارهای خروج کودکان از چرخه زباله گردی دانست و گفت:« بین راهی » به معنای رد مرز کردن و بازگرداندن آنها به کشورشان نیست بلکه به این مفهوم است که در این مراکز در راستای توانمندسازی آنها اقدامات لازم صورت گیرد که پیش از ورود به چرخه زباله گردی، به مسیر درست فعالیت اجتماعی و کاری هدایت شوند.

یزدانی تصریح کرد: اگرچه تاکید وزیر کار در خصوص تدوین برنامه اجرایی خوب است و به فال نیک می گیریم اما جا داشت این وزارت خانه پیش از طرح سوال بخشی نمایندگان مجلس و به دور از رفتار منفعلانه، ضرورت تدوین برنامه اجرایی در خصوص « زباله گردی کودکان » را در اولویت قرار می داد. 

وی بر ضرورت « دیده شدن »کودکان در تدوین برنامه اجرایی تاکید کرد و گفت: باید در تعاملی مستقیم با این کودکان نیازهای اساسی شان شناسایی شود، تاکید می کنم که مهم ترین راهکارها از مسیر برگزاری جلسه با جامعه مخاطبان می گذرد و سازمان بهزیستی نیز اگر می خواهد برنامه اجرایی ارایه کند باید با کودکان زباله گرد به گفت و گو بنشیند.   

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، نیمه دی ماه 98 سازمان بهزیستی کشور را مکلف کرد که با همکاری همه دستگاه های مرتبط، برنامه روشن و اجرایی را در زمینه تقسیم کار، کاهش آسیب و گزارش گیری در حوزه زباله گردی کودکان ظرف دو هفته آینده آماده و ارایه کند.


ارسال نظر

captcha