موضوع سلامت اصل بسیار مهمی در کشور است

مدیر درمان تامین اجتماعی سمنان گفت: موضوع سلامت اصل بسیار مهم و زیرساختی در کشور است که نیاز و خواسته همه افراد جامعه با هر سطح زندگی بوده و از این رو توجه ویژه ای به آن باید داشت.

تامین 24 / سید مجتبی اکرم در نشست تبیینی، خبری و اطلاع رسانی مسئولین بهداشت و درمان استان سمنان، اظهار داشت: موضوع سلامت اصل بسیار مهم و زیرساختی در کشور است که نیاز و خواسته همه افراد جامعه با هر سطح زندگی بوده و از این رو توجه ویژه ای به آن باید داشت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی با بیان آماری از عملکرد واحدهای درمانی تأمین اجتماعی استان در هشت ماهه سالجاری، به موضوع شیوع آنفولانزا اشاره کرد و افزود: از همان روزهای آغازین شیوع و گسترش آنفولانزا، تمامی واحدهای درمانی ملکی سازمان در استان به حالت آماده باش بودند و اقدامات تخصصی درمانی مرتبط نیز انجام شد.

وی بر لزوم نهادینه شدن شفافیت در ارائه خدمات و فعالیتهای سازمانها تاکید کرد.


ارسال نظر

captcha