موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر کرد:

بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی

کتاب بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی درباره چگونگی پیدایش برنامه‌های تامین‌اجتماعی در ایالات متحده آمریکا و شیوه‌های حمایت این برنامه‌ها از امنیت سلامت و اقتصاد آمریکایی‌ها برای آشنایی از یک تجربه تاریخی درخصوص روش‌های گسترش تامین‌اجتماعی در دنیا، از سوی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر شد.

تامین 24 / در این کتاب، کارول استس و همکارانش برخی از دانشمندان پیشگام در بیمه‌های اجتماعی را گردهم آورده‌اند تا نقش این برنامه‌ها را در کشور آمریکا روایت کنند. آن‌ها به ما می‌گویند برنامه‌های تأمین اجتماعی و مدیکر چگونه در ایالات‌متحده پدید آمدند. همچنین درمورد شیوه‌های حمایت این برنامه‌ها از امنیت سلامتی و اقتصادیِ تمام آمریکایی‌ها بحث می‌کنند و به‌ویژه تأکید دارند که چگونه گروه‌های به حاشیه رانده ‌شده در جامعه، از خط‌مشی جاری و تغییرات پیشنهادی تأثیر می‌پذیرند.

آن‌ها در باره سیاست‌های اصلاح بیمه‌های اجتماعی بحث می‌کنند و راهبردهای متنوعی را برای ایجاد تغییرات معقول پیشنهاد می‌دهند؛ تغییراتی که دوام برنامه‌های بیمه اجتماعی را تضمین می‌کند. نویسندگان این کتاب، کارول ال. استس، لیا روین، برایان آر. گراسمن، بروک ای. هالیستر و اریک سالوی، در انتها از « از جسارت آرزوکردن تا جسارت عمل‌کردن» گفته‌اند و به نقل از فرانکلین دی. روزولت، نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری در سال 1932 آورده‌اند: «حضار محترم، بیایید همگی پیشگامانِ خویش برای یک نظمِ جدیدِ رقابت و جسارت را بیافرینیم. این چیزی بیش از یک کارزار سیاسی است؛ این فراخوان جنگ است. یاری برسانید، نه فقط برای بُردن رأی‌ها، بلکه برای پیروزی در جهاد به منظور بازگرداندن آمریکا به مردمش» و برای امروز این کشور هم تاکید کرده‌اند که افزون بر این، ضروری است رئیس‌جمهور، مجلس و مردم آمریکا بی‌هراس و با شجاعت، از جسارت آرزوکردن به سمت جسارت عمل‌کردن حرکت کنند.

روشن است شرایط سیاسی و اقتصادی‌ای که مباحث مربوط به بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی را احاطه کرده‌اند، آشکارا دگرگون شده‌اند. این شرایط این نکته مسلم را آشکار می‌کند که بیمه اجتماعی به‌مثابه شالوده امنیت اقتصادی و سلامتی ما، اکنون بیش از پیش اهمیت دارد.

مترجمان این کتاب سید وحید میره‌بیگی و بهادر سهرابی هستند و نسخه الکترونیکی آن از طریق سایت مؤسسه به نشانی: http://www.saba-psi.ir قابل دسترسی است.

 


 


ارسال نظر

captcha