خدمات درمانی تامین اجتماعی با بهترین کیفیت ارائه می‌شود

مدیر درمان تامین اجتماعی فارس گفت: خدمات درمانی تامین اجتماعی با بهترین کیفیت به بیمه شدگان ارائه می‌شود.

تامین 24 / اکبر امیری در دیدار با  لطفی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در سال 97 بیش از 9 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی به مراکز درمانی طرف قراداد در استان فارس مراجعه کردند و بیش از چهار میلیون مراجعه به مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی افزود: همچنین بیش از ۱۶ هزار عمل جراحی در تنها بیمارستان تامین اجتماعی استان فارس انجام گرفته است ضمن اینکه  هتلینگ بیمارستان شهید بهشتی  نیز در سال گذشته پیگیری و بیش از 80 درصد آن کامل شده است.

امیری افزود: این مدیریت آمادگی همکاری در جهت عقد قراداد با مراکز خصوصی را دارد.

افشاری فر معاون درمان تامین اجتماعی استان فارس نیز در ادامه این جلسه با بیان عملکرد مدیریت درمان گفت: یک بیمارستان و ۲۱ مرکز درمانگاهی که در ۱۹ شهر مستقر است به صورت رایگان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار بیمه شده تامین اجتماعی معادل ۴۵ درصد از جمعیت استان خدمات درمانی ارائه می دهند.

وی گفت: در سال ۹۷ حدود 1500میلیارد تومان جهت درمان بیمه شدگان در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم هزینه شده است.

لطفی نیز در ادامه این جلسه گفت: همیشه خاطره خوب از تامین اجتماعی در استان فارس وجود دارد و استفاده کنندگان از خدمات تامین اجتماعی قشر ضعیفی هستند که کمک به این آنان خیر مستمر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تاکید بر ضرورت افزایش سرعت احداث بیمارستان جدید تأمین اجتماعی در شیراز گفت: آماده هرگونه همکاری در این زمینه هستیم.


ارسال نظر

captcha