نقش و جایگاه الگوی بین‌المللی تعاون در جهان

بیش از 250میلیون اشتغال در سطح جهان توسط تعاونی ها ایجاد شده است؛در این میان آسیا با بیش از 220 میلیون شغل در رتبه اول و اقیانوسیه با بیش از 60 هزار شغل در رتبه آخر قرار دارد.

تامین 24 /

دکتر حمید آماده*

بررسی تجارب کشورهای مختلف:  

بررسی شاخص هابه لحاظ منطقه ای نشان می دهد بیشترین سهم درآمد تعاونی ها از GDPمتعلق به ارویا است. به طور میانگین حدود 7 تا 3 دهم درصد GDP کشورهای ارویایی متعلق به بخش تعاون است. مقام دوم متعلق به آمریکای شمالی با 18/9 درصد است. اما متاسفانه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA)  سهم تعاونی از کلGDP به طور میانگین 87/5 درصد است. یعنی اینها در واقع فقط از کشورهای جنوب صحرای آفریقا سهم بالاتری دارند. بسیار جالب است که اگر دقت کنیم می‌بینیم در کشورهای آمریکا، ارویا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه، سهم تعاونی ها از کل درآمد ناخالص ملی بسیار بالاست و متاسفانه ما در آسیا در منطقه خاورمیانه ضعف های خیلی زیادی در این زمینه داریم.

از نظر سهم، کشورهایی مثل فنلاند یا هلند بالاترین سهم بخش تعاون از GDPرا به خودشان اختصان داده اند. بقیه کشورها معمولاسهم شاخ را یایین ترمی دانند.

نگاهی به15 کشوری که شاخص اقتصاد تعاونی شان از همه بالاتر است نشان می دهد رتبه های اول تا دهم به ترتیب به نیوزیلند، فرانسه، سوییس، فنلاند، ایتالیا، هلند، آلمان، اتریش، دانمارک و نروژ اختصاص دارد. اینها 15 کشوری هستند که شاخص اقتصاد تعاونی آنها از همه بالاتر است  و حاال اگر این شاخص ییشرفت اجتماعی مقایسه کنیم  رتبه اول ییشرفته اجتماعی هم متعلق به نیوزیلند است و سوئیس  رتبه دوم در شاخص ییشرفت اجتماعی است که  از نظر شاخص اقتصاد تعاونی رتبه سوم را دارد.

تعداد تعاونی ها و اعضا در قاره‌ها و مناطق مختلف، بسییار متفاوت است . بیش از یک میلیون و 900 هزار تعاونی فقط در قاره آسیا با بیش از 480 میلیون عضو، فعالیت دارند و بیش از 1000 تعاونی با افزون بر سه میلیون و 055 هزار عضو در جزایر کارائیب فعالیت دارند.

شاخص اقتصاد تعاونی

در شاخص ترکیبی وزن داده شده از عضوی ، اشتغال و درآمد ناخالص تعاونی ها، کشورهای نیوزیلند و فرانسه به ترتیب در رتبه اول و دوم و کشورهای دانمارک و نروژ به ترتیب در رتبه های نهم و دهم دنیا قرار گرفته اند.

---

 

در شاخص ییشرفت اجتماعی نیز کشورهای نیوزیلند و سوییس به ترتیب در رتبه های اول و دوم و کشورهای دانمارک و استرالیابه ترتیب در رتبه های نهم و دهم دنیا قرار گرفته اند.

---

اشتغال در تعاونی ها به تفکیک مناطق و نوع تعاونی

در مجموع بیش از 250میلیون اشتغال در سطح جهان توسط تعاونی ها ایجاد شده است؛ در این شاخص نیز آسیا با بیش از 220 میلیون شغل در رتبه اول و اقیانوسیه با بیش از 60 هزار شغل در رتبه آخر قرار دارد.

در مجموع شاخص های کلیدی عضویت ، اشتغال و تولید ناخالص داخلی (GDP   )سه کشور نیوزیلند، فرانسه و سوDDS بهترین وضعی را دارا هستند.

یکی از تعاونی هایی که در آمریکا خیلی موفق بوده تعاونی های برق سانی بوده است .این تعاونیها به شدت در آمریکا توسعه ییدا کرده اند و موفق هم بوده اند و سطح دسترسی مناطق دورافتاده و مناطق روستایی را به برق افزایش داده اند و تجربه فنلاند. به عنوان کشوری پیشرو در بحث تعاونی موفق بوده است.

چرا ما نتوانسته ایم از تجارب موفق کشورهای دیگر در زمینه تعاون استفاده کنیم:

1-ضعف و کمبود دانش

2- ضعف و کمبود روابط بین الملل.

در مجموع کشورهایی مثل مالزی، آمریکا، انگلستان، هندوستان، ژاین، بنگلادش، نپال، فیلیپین، فنلاند و کنیا تجارب موفقی در زمینه تعاونی‌ها داشته اند ؛اما در بعضی از تعاونی هایی که در دنیا خیلی ییشتاز و ییشرو بوده اند، مثل تعاونی های مدیری نقدینگی یا تعاونی های اعتبار، یا ورود نداریم یا یک ورود ناقصی داشته ایم و بعد تمام کرده ایم. به نظر می‌رسد که باید یک بازنگری در استراتژی هایمان در این حوزه داشته باشیم. یا مثال تعاونی هایی که در حوزه بیمه فعال هستند معمولا جزو تعاونی های خیلی موفق دنیا هستند، اما در ایران در این عرصه خیلی حضور جدی نداشته ایم.

* استاد دانشگاه


ارسال نظر

captcha