گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه نشان داد؛

کاهش مرگ و میر کودکان و مادران باردار در ایران

بر اساس تازه ترین گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه در سال 1397، میزان مرگ ومیر مادران باردار و اطفال زیر یک سال کاهش قابل ملاحظه ای در یک سال اخیر داشته است.

 

پریسا طاهری

تامین 24 / یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی نظام سلامت در هر کشوری مرگ و میر زنان باردار است. کاهش مرگ و میر‌ و عوارض ناشی از بارداری و زایمان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهداشت و درمانی در هر کشوری محسوب می‌شود .اگرچه زایمان و فرزند‌آوری یک خاطره شیرین در بین خانواده‌ها است، اما ممکن است به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای با مرگ و میر‌هایی همراه باشد.

به گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2016 ایران یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه کاهش مرگ و میر مادران باردار بوده است.براساس این گزارش، بیش از 75 درصد از مرگ و میرهای‌ مادران باردار در کشورمان کاهش پیدا کرده است.

 گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه در سال 1397، میزان مرگ ومیر مادران باردار کاهش قابل ملاحظه ای در یک سال اخیر داشته، بطوری‌که از بیست مورد در صد هزار تولد زنده در سال 1396،به 17.7 در صد هزار تولد زنده در سال 1397 رسیده است.

کاهش یا افزایش مرگ ومیر مادران متأثر از عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از قبیل وضعیت سواد زنان، شبکه راه های روستایی، وجود شبکه‌های ارتباطی مخابراتی، درآمد خانوار، دسترسی به فوریت های مامائی و زایمان، کیفیت خدمات بهداشت باروری، سقط های ناایمن، آگاهی از مباحث بهداشت باروری، هزینه خدمات درمانی و... است.

به عبارت دیگر کیفیت خدمات بهداشتی درمانی فقط بخشی از عوامل مؤثر در کاهش این شاخص را به خود اختصاص می دهد که در این زمینه برنامه سلامت مادران در جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای درخور توجه داشته است.

کاهش مرگ و میر اطفال زیر یک سال در ایران

اولین سال زندگی برای تامین زیر بنای سلامت و بهبود کیفیت زندگی اهمیت ویژه ای دارد. در سال های اخیر میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال در کشورهای پیشرفته کاهش یافته ،با این حال همچنان در کشورهای در حال توسعه بالا است و شناخت عوامل مرتبط با این مرگ ها می‌تواند قدم مهمی برای کاهش این شاخص باشد.

از آنجایی که این شاخص در حوزه مطالعات مربوط به توسعه انسانی اهمیت دارد، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی میزان توسعه یافتگی محسوب شده و در چارچوب اهداف توسعه پایدار نیز مورد تأکید ویژه قرار گرفته است.

در سال 1397 میزان مرگ ومیر اطفال زیر یک سال در 1000تولد زنده به حدود 12.6 بوده که نسبت به سال 1396 کاهش پیدا کرده است. همچنین میزان مرگ ومیر اطفال زیر پنج سال در سال 1396 حدود 14.14 در هزار تولد زنده بوده است که عدد این شاخص در سال 1397 به حدود 14 کاهش پیدا کرده است.

 

 

 


ارسال نظر

captcha