نهضت تعاونی در هندوستان

دفتر امورتعاون دفتر ترویج˓ آموزش و تحقیقات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ضمن بررسی تعاونی های جهان، معرفی « تعاونی های دولت هند » را در گزارشی 36 صفحه ای پاییز 1398 تدوین و منتشر شد، پایگاه خبری « تامین 24 » با مروری بر این گزارش، خلاصه ای از آن را استخراج کرده است که تقدیم می شود:

تامین 24 / « تعاونی های دولت هند» که به زحمت «شعله تلیکانی» گردآوری و تدوین شده است به صورت تفصیلی ضرورت پیدایش تعاونی ها، گسترش و توسعه آنها در دولت هند معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. 

پایگاه خبری « تامین 24  » با مروری بر این گزارش، خلاصه ای از آن  را استخراج کرده است که تقدیم می شود:

نهضت تعاونی و شرکت های تعاونی در هندوستان

بلافاصله پس از استقلال، دریافت که تعاونی ها می توانند نقش قابل توجهی در توسعه اقتصاد ملی ایفا کنند. لذا آنها را به عنوان بخش اقتصادی سوم به رسمیت شناختند.

براین اساس تعاونی ها مسوول رسیدگی و پاسخگویی به نیازها و خواسته های روستائیان با تاکید ویژه بر افزایش سطح زندگی کشاورزان کوچک و حاشیه ای و همچنین بخش های ضعیف تر جامعه شدند.

اکنون بیش از سالها است که تعاونی ها در هند روشی مؤثر برای کنترل وضعیت معیشت اقتصادی خود بوده ان،  اکنون جنبش تعاونی هند، بزرگترین جنبش جهان تقریبا 22 درصد از مناطق روستایی هند را در برمی گیرد و بیش 923 میلیون نفر عضو دارد˓ ابزاری منحصر به فرد برای دستیابی به یک یا چند هدف اقتصادی در اقتصاد جهانی به طور فزاینده رقابتی است. تعاون نقش قابل توجهی در انقلاب سفید دارد که باعث می شود کشور به تولید شیر در هند اعتماد کند.

شرکت های تعاونی در هند را می توان به عنوان یک اجتماع مستقل از افرادی تعریف کرد که داوطلبانه برای پاسخگویی به نیازها و خواسته های مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود با تاسیس شرکتی با مالکیت مشترک.

و نظارت مشارکتی با هم متحد می شوند. هند کشوری کشاورزی است و پایه و اساس بزرگترین جنبش تعاونی جهان را تشکیل داده است.

جنبش تعاونی در هند را می توان در دو مرحله مورد مطالعه قرار داد: 1 .نهضت تعاونی در دوران قبل از استقلال  که اصطلاح شرکتهای تعاونی هنگامی به وجود آمد که کشاورزان پونا و احمدنگار حرکت اعتراضی به بهره زیاد وام دهندگان را شکل داده و پیش بردند. از این رو، دولت بریتانیا قانون های سه گانه  امداد کشاورزی، وام برای بهبود زمین و وام کشاورزان را تصویب کرد و در نهضت تعاونی در دوران بعد از استقلال اولین نخست وزیر هند، جاوهارالل نهرو، به اعتقاد به جنبش تعاون اعتقاد تاکید جدی داشت که باید رویکرد تعاونی تفکر مشترک هند بشو، .از این رو بعد از استقلال، تعاونی ها به بخش جدایی ناپذیر از برنامه های پنج ساله توسعه تبدیل شدند.

جنبش تعاونی هند در یک نگاه سال 2017

تا سال 2017 تعداد تعاونی ها به 854355 واحد رسیده بود  و 52440 تعاونی ها منحل شده˓ 177605 تعاونی اعتباری، 676750تعاونی غیراعتباری بودند.

تعداد اعضای تعاونی ها بیش از 290.06میلیون نفر بودند که 206.16 میلیون نفر آن (77 درصد) در تعاونی های اعتباری و 83.291 میلیون نفر (92 درصد)  در تعاونی های غیر اعتباری عضو هستند.

عملکرد تعاونی ها در اقتصاد ملی

35 درصد تولید کود،38.63 درصد از کارخانجات تولید شکر، 84.17 درصد شیر مایع ، 20.05 درصد ماهی گیران، 13.3 درصد گندم، 20.4 درصد شلتوک برنج توسط تعاونی ها تولید می شوند و 13.30 درصد اشتغال مستقیم و 10.91 درصد خوداشتغالی توسط تعاونی ها ایجاد شده است.

رشد تعاونی های هند

بیشترین رشد تعاونی های مربوط به سال 2016  با بیش از ( 36 درصد رشد ) از 610900 به  833600  تعاونی بوده است .

انواع تعاونی در هند

تعاونی مصرف ، تعاونی های اعتبار هند، تعاونی اعتبار کشاورزی اولیه از عمده ترین انواع تعاونی در هند محسوب می شوند و  تعاونی های  تولیدی نیز به عنوان تعاونی های صنعتی در این کشور نیز شناخته می شوند و بهترین نمونه تعاونی های تولیدی تعاونی های تولید لبنیات، ماهی گیران، بافندگان و صنعتگران و تعاونی های قبیله ای هستند .

تعاونی های کارگری در هند

در هند تا تاریخ 31 مارس 2017 به تعداد 44734 تعاونی کارگری با 2411707 عضو فعالیت داشت که از این تعداد 2084 تعاونی کارگری جنگلی (حدود7/4 درصد)  با 318193عضو بودند.

فدراسیون ملی تعاونیهای کارگری  

یک سازمان عالی از جنبش تعاونی کارگری هند است که در سال 1981 تأسیس شد و تحت نظارت وزارت کشاورزی دولت هند کار خود را آغاز کرد. ساماندهی، ترفیع، هماهنگی، کمک و توسعه کار تعاونی های کارگری در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی بخش غیر سازمان یافته هند یعنی، کارگران فقیر متشکل از بخش های ضعیف اقتصادی جامعه که عمدتاً طبقه نجس و کاست عقب مانده هستند.

تعاونی های بازاریابی هند

این تعاونیها عمدتاً به نفع کشاورزان، محصول را با بهترین قیمت ممکن به بازار عرضه میکنند، قدرت چانه زنی کشاورزان را افزایش داده و از آنها را در مقابل ضررهای شخصی فروش و استثمار بازار محافظت می کنند.

 

---

تعاونی های مسکن هند

تعاونی مسکن شرکتی است که مسکن ارزان قیمت را برای گروه های متوسط و کم درآمد فراهم می کند. هر کس می تواند با خرید سهام در تعاونی عضو شود. اعضا به جای داشتن املاک و مستغلات در کل شرکت سهم دارند و این به نوبه خود خانه ایی را برای اقامت در اختیار آنها قرار می دهد.

تعاونی های چند ایالتی در هند

قانونی برای تحکیم و اصلاح قانون مربوط به شرکتهای تعاونی، با هدف جلوگیری از محدودیت فعالیت شرکت تعاونی در یک ایالت در خدمت منافع اعضا در بیش از یک ایالت در سال 2002تصویب شد واین تعاونی ها در 77 شاخه فعالیت ثبت شدند و فعالیت خود را آغاز کردند.

---

 

 

 


ارسال نظر

captcha