خدمات درمانی تامین اجتماعی با بهترین کیفیت ارائه می‌شود

مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمان گفت: خدمات درمانی تامین اجتماعی با بهترین کیفیت ارائه می‌شود.

تامین 24 / دکتر امین فخر در مراسم افتتاحیه ارزیابی نحوه استقرار سیستم استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی اظهار داشت: این استاندارد بومی است و با نظام اداری و سازمانی کشور انطباق دارد و کلیه فرآیندهای منابع انسانی را شامل می‌شود.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی افزود: 44 درصد جمعیت استان کرمان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و مدیریت درمان با 2100 نفر نیروی کار، خدمت رسانی به بیمه شدگان را بر عهده دارد.

 

وی با اشاره به کسب گواهینامه استقرار سیستم تعالی سازمانی در مدیریت درمان استان کرمان گفت: پاسخگویی، قانونمداری، اخلاق محوری، شفافیت، دانایی محوری، شایسته سالاری و همبستگی سازمانی، ارزش‌ها و الگوهای اصلی در طی این مسیر هستند.

 

دکتر فخر، موفقیت مستمر در جشنواره شهید رجایی، پاسخگویی به نیازهای درمانی و غیر درمانی بیماران و افزایش ضریب اثربخشی و بهره‌وری را به‌عنوان اهداف آرمانی مدیریت درمان استان ذکر کرد.

 

وی افزود: برنامه استراتژیک مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمان با در نظر گرفتن جنبه های مالی، مشتریان مستقیم و نهایی، یادگیری، سرمایه‌ها و فرآیندهای داخلی تدوین شده است و برای اجرای آن، برنامه‌های عملیاتی متعددی تعریف شده است.

 

وی با اشاره به وجود برنامه استراتژیک در مدیریت درمان کرمان گفت: برنامه‌های عملیاتی متعددی داریم و تمرکز بر محتوای برنامه‌ها همکاران سیستم را به پیش خواهد برد و دستاوردهای ارزشمندی را حاصل خواهد کرد.

 

دکتر فخر تاکید کرد: نتیجه همه این تلاش‌ها باید در نقطه تماس با مردم و خدمتگزاری به آنان متجلی شده و باعث افزایش رضایت‌مندی بیمه شدگان شود.


ارسال نظر

captcha