نجفی به هفت سال و نه ماه حبس محکوم شد

بنا به اعلام وکیل مدافع محمد علی نجفی، موکل وی به جهت قتل عمد به ۶ سال و نیم حبس و از باب نگهداری سلاح به یک سال و سه ماه حبس محکوم شد.

تامین 24 / حمیدرضا گودرزی با بیان اینکه قتل عمد محرز دانسته شد، اعلام کرد: رأی موکلم امروز از سوی ریاست شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران ابلاغ شد.

وی ادامه داد: این رأی با نظر اکثریت نبوده و ریاست دادگاه و یکی از مستشاران این رأی را صادر کردند و مستشار دیگر تعدد را وارد ندانسته و در باب نگهداری سلاح حکم برائت دادند و نجفی را به سه سال حبس محکوم کردند.

وکیل نجفی اظهارداشت: رأی قابل اجرا ۶ سال و نیم حبس است البته رأی غیرقطعی است و اعتراض می کنیم تا به دیوان عالی کشور ارجاع شود زیرا به نظر ما رأی در تضاد با قوانین و مقررات حقوقی صادر شده است.

وی اضافه کرد: آقای نجفی طبق گزارش آگاهی، شخصا اسلحه را به آگاهی تسلیم کرده است و تبصره ماده ۱۶ قانون اسلحه و مهمات مصوب سال ۹۰ حاکی از آن است که هرکس داوطلبانه سلاح خود را تسلیم کند موجب دو درجه تخفیف خواهد بود.

محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران، هفتم خرداد سال جاری، میترا استاد همسر دوم خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رساند و عصر آن روز با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل اعتراف و دلیل آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

 


ارسال نظر

captcha