خروجی برنامه ششم توسعه در سال 1397 نشان داد؛

رشد 10 درصدی درآمدهای دولت

براساس گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه درآمدهای دولت در سال 1397 معادل 9.7 درصد رشد کرده است.

تامین 24 /  در گزارش انتشار یافته عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با اشاره به رشد درآمدهای دولت در سال گذشته نسبت به سال 1396، این عدد 1.838.076 میلیارد ریال ذکر شده و تحقق 81.4 درصد از هدف را در سال دوم برنامه اعلام کرده است.

در ادامه این گزارش، درآمدهای مالیاتی با رشد 9.3 درصد نسبت به سال 1396 عدد 1.264.107 میلیارد ریال نشان داده که 79.1 درصد از هدف در سال دوم برنامه را محقق شده اعلام می کند.

در ادامه سایر درآمدهای با رشد 10.9 درصدی به 537.969 میلیارد ریال رسیده است که  87 درصد از هدف در سال دوم برنامه را تحقق یافته اعلام می‌کند.

عمده اهداف دولت در حوزه بودجه و مالیه عمومی در گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه از طرف سازمان برنامه و بودجه، تقویت انضباط مالی و بودجه ای، به صفر رساندن کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی، ارتقای بهره وری بخش عمومی و افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی عنوان شده است.

مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در حوزه بودجه و مالیه عمومی برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در سال 1397، در چارچوب شاخص ها و اهداف کمی هدف گذاری شده در جدول زیر قابل مشاهده است.

 

 

 


ارسال نظر

captcha