زدا:

ورشکستگی در بیمه‌های اجتماعی نداریم

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی گفت: در بیمه‌های اجتماعی چیزی به عنوان ورشکستگی نداریم و بدانید نقش ضمانتی دولت باعث می شود این مشکل رفع شود.

تامین 24 / محمدحسن زدا گفت: در مورد سازمان‌های تامین اجتماعی در دنیا لفظ ورشکستگی اصلا مفهوم ندارد. ماده 28 قانون تامین اجتماعی سهم سه درصدی برای دولت تعیین کرده که بایستی دولت به عنوان حق بیمه بابت هر فرد پرداخت کند این سه درصد فقط برای کمک مالی نیست و یک جور تضمین است.

 

به گزارش مهر، قائم مقام سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: این تضمین برای این است که اگر صندوق تامین اجتماعی به علل مختلف دچار مشکل مالی و نقدینگی شد دولت نقش ضمانتی خود را اجرا کند و نگذارد مردم دچار مشکل شوند.

 

وی گفت: هیچ کس نگران این مورد نباشد ما چیزی به عنوان ورشکستگی نداریم آن هم در بیمه‌های اجتماعی و بدانید نقش ضمانتی دولت باعث خواهد شد این مشکل رفع شود.


ارسال نظر

captcha