عضویت 55 میلیون نفر در تعاونی و اتحادیه

بر اساس گزارش سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، تعداد اعضاء تعاونی‌ها و اتحادیه‌های کشور تا پایان سال 1397 حدود 55 میلیون نفر است.

تامین 24 /  بر این اساس، تا پایان سال گذشته، تعداد 92هزار و 370 شرکت تعاونی و 593 اتحادیه فعال در کشور به ثبت رسیده است.

در همین ارتباط، گفتنی است که در تعاونی‌ها و اتحادیه‌های سطح کشور یک میلیون و 750 هزار نفر اشتغال دارند.

به گزارش تامین24، شایان ذکر است که بیشترین میزان فعالیت تعاونی‌های کشور مرتبط با فعالیت های حوزه کشاورزی، صنعت و ساختمان است.

 

فعالیت 10 درصد شاغلان جهان در تعاونی‌ها

بر اساس برآوردها و گزارش جهانی تعاونی‌ها و اشتغال در سال 2017، حدود 10 درصد شاغلان جهان در تعاونی‌ها اشتغال بکار دارند.

گزارشات جهانی در این حوزه می‌افزاید؛ در سطح جهان 2 میلیون و 937 هزار و 323 شرکت تعاونی به ثبت رسیده که بیش از 279 میلیون نفر در این تعاونی‌ها اشتغال داشته و منبع درآمد اصلی آنها از این طریق است.

مطالعات در این بخش حاکی از این است که در مقایسه با اشتغال در بخش‌های دیگر، مشاغل حوزه تعاونی در طول زمان، پایداری بیشتری دارند و نیز در تعاونی‌ها شکاف درآمدی کوچکتری بین مشاغل قابل مشاهده بوده و توزیع متعادل‌تری در بین مشاغل تعاونی در مناطق روستایی و شهری مشاهده می‌شود.

در جدول زیر آمار تعاونی های تشکیل شده و فعال تا پایان سال 1397 را مشاهده می کنید.

 

 


ارسال نظر

captcha