چه کسانی تحت پوشش رایگان «بیمه سلامت» قرار می‌گیرند؟

به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، این سازمان فقط کسانی را می‌تواند رایگان بیمه کند که وزارت رفاه به صورت رسمی اعلام کند که در دهک یک تا سه قرار دارند.

تامین 24 / طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انجام ارزیابی وسع گفت: بر اساس آیین نامه، وزارت رفاه باید بر اساس اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات ایرانیان ظرف یک ماه ارزیابی وسع را انجام داده و به بیمه سلامت اعلام کند.

 

وی عنوان کرد: فقط پوشش بیمه اجباری سلامت بر عهده سازمان بیمه سلامت است. اگر کسی می‌خواهد از یارانه دولت استفاده کند باید فرم مربوطه را پر کند و این فرم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌شود. اگر وزارتخانه دهک فرد را یک تا سه اعلام کرد، همه حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود.

 

موهبتی افزود: اگر وزارت رفاه ظرف یک ماه اعلام نظر نکرد، فرد بیمه رایگان نمی‌شود. با این حال سازمان بیمه سلامت فقط کسی را می‌تواند رایگان بیمه کند که وزارتخانه به صورت رسمی اعلام کند که در دهک یک تا سه قرار داشته باشد. ۵۰ درصد حق بیمه کسی توسط دولت پرداخت می‌شود که بر اساس اعلام وزارت رفاه، فرد در دهک چهار قرار داشته باشد.

 


ارسال نظر

captcha