شاخص های جمعیتی در هفت سال گذشته نشان داد؛

نوسان نرخ رشد جمعیت در سال‌های اخیر

سازمان برنامه و بودجه در گزارش خلاصه عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، با بررسی شاخص های جمعیتی در سالهای اخیر، نوسانات نرخ رشد جمعیت کشور را اعلام داشته است، به گونه ای که این عدد در سال 1395 (1.24)، در سال 1396(1.4) و در سال گذشته (1.25) را نشان میدهد.

تامین 24 /  با توجه به گزارش مذکور، عمده اهداف کلان قانون برنامه ششم توسعه در فرابخش جمعیت، افزایش نرخ باروری به بالاتر از سطح جانشینی، تحکیم بنیان خانواده، کاهش مرگ و میر نوزادان، مدیریت مهاجرت، و رصد مستمر تحولات جمعیتی است.

دراین زمینه و براساس آمار موجود، جمعیت ایران بدنبال کاهش جمعیت جوان، افزایش جمعیت با نرخ رشد پایین تر، افزایش تعداد سالمندان، کاهش ازدواج، افزایش طلاق، کاهش مداوم و مستمر باروری، افزایش امید به زندگی و ضریب هوشی شهرنشینی تغییرات اساسی در ساختار جمعیتی و سنی کشور را تجربه کرده است.

در جدول زیر مهم ترین اقدامات و فعالیت های انجام شده در حوزه فرابخشی جمعیت، برای تحقق اهداف کلی قانون برنامه ششم توسعه در سال 1397 در چارچوب شاخص ها و اهداف کمی هدف گذاری شده قابلت مشاهده است.

 

 


ارسال نظر

captcha