پرداخت حقوق کارکنان منوط به ثبت‌نام در «سامانه کارمند ایران»

با توجه به مفاد بند الف تبصره 21 لایحه بودجه 1399، پرداخت حقوق کارکنان دولت با استعلام از سامانه کارمند ایران امکانپذیر خواهد بود.

تامین 24 /  به شرح زیر در بند الف  این تبصره آمده است؛

به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می شود:

  1. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ( ٢٩ ) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری را تا پایان اردیبهشت ماه ١٣٩٩در«سامانه کارمند ایران »ثبت یا بروزرسانی کنند.
  2.  از تیرماه سال ١٣٩٩ ، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاه‌های اجرایی، صرفاً بر اساس اطلاعات «سامانه کارمند ایران » صورت می‌گیرد.
  3. هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینه‌ای به سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، از ابتدای خردادماه سال ١٣٩٩ ، صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذیربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذینفع نهایی انجام خواهد شد. درج این اطلاعات هیچگونه حقی برای استخدام و بکارگیری اشخاص ایجاد نمی‌نماید.
  4. چگونگی ثبت اطلاعات پرسنلی موضوع بندهای فوق در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس سازوکار اجرایی تعیین شده در آئین نامه موضوع این بند خواهد بود.

آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ارسال نظر

captcha