سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد؛

مجوز استخدام اعضای هیات‌علمی وزارت بهداشت

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیأت‌علمی که در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، از صدور دوهزار مجوز استخدامی برای جذب اعضای هیئت‌علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد.

تامین 24 /  سید صدرالدین صدری نوش‌آّبادی خاطرنشان کرد: حدود شش هزار مجوز استخدامی اعضای هیئت‌علمی مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌زودی صادر خواهد شد که بخشی از آن برای تخصیص شماره مستخدم برای استخدام‌های قبلی این وزارتخانه است.

به گزارش روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، نوش آبادی تأکید کرد: وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» باید قبل از هرگونه اقدام برای فراخوان جذب اعضای هیئت‌علمی از وجود مجوز جذب اطمینان حاصل کنند.


ارسال نظر

captcha