دستور رئیس جمهوری مبنی بر توجه ویژه به مهارت

به دنبال مکاتبه وزیر تعاون با رئیس‌جمهور در خصوص پیش‌بینی جایگاهی برای گواهینامه مهارتی و صلاحیت شغلی در نظام استخدامی کشور به منظور تحقق مهارت‌گرائی به جای مدرگ‌گرائی و در نتیجه افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و کاهش نرخ بیکاری، دستور رئیس جمهور با موضوع استانداردسازی و ارتقای آموزش‌های مهارتی به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

تامین 24 /  گفتنی است در نامه محمد شریعتمداری به رئیس جمهوری آمده است : در نظام استخدامی کشور جایگاهی برای گواهینامه های مهارتی و صلاحیت شغلی پیش بینی نشده و همواره مبنای در نظر گرفته شده در حقوق و دستمزد مستخدمین در بخش های دولتی و خصوصی ، مدارک صادر شده در نظام آموزش متوسطه و عالی است. به عبارت دیگر به گواهینامه های مهارتی و صلاحیت شغلی بهایی داده نمی شود و همین امر یکی از دلایل سوق جوانان و نیروی کار کشور به مدرک گرائی است. لذا لازمه تحقق منویات حضرتعالی بر مهارت‌گرائی به جای مدرک‌گرائی ، مستلزم رفع این نقیصه در نظام استخدامی کشور است.

  شایان ذکر است پی نوشت رئیس  جمهور به شرح زیر است؛

«مسأله حائز اهمیت است. بررسی فوری وگزارش شود. در برخی از مشاغل، گواهی نامه مهارت باید ارزش بالاتری نسبت به مدارک آموزشی داشته باشد.»


ارسال نظر

captcha