در لایحه بودجه 1399 تاکید شد؛

حذف سه دهک بالای درآمدی از یارانه

در موضوع ماده 1 بند الف تبصره 14 لایحه بودجه 1399بر حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران تاکید شده است.

تامین 24 /  به گزارش تامین24، در ادامه موضوعات مطرح شده در لایحه بودجه سال آینده در این خصوص را مشاهده می کنید.

١- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می شود نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند.

٢- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ١٣٩٨ ، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم ١٤.٥ درصد شرکت ملی نفت ایران نمی باشد.

٣- عوارض شهرداریها و دهیاریها از فروش حامل های انرژی موضوع ماده( ٣٨ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ب - بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال ١٣٨٩ تا سقف پنجاه و هفت هزار میلیارد ( ٥٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال بعنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی می شود.


ارسال نظر

captcha