در اصلاح ساختار بودجه 1399 قابل مشاهده است؛

استفاده حداکثری از منابع بودجه برای تولید

تکیه بر منابع بودجه در راستای حمایت از تولید، به وضوح در چارچوب اصلاح ساختاری بودجه 1399 قابل مشاهده است.

تامین 24 /  در چارچوب اصلاح ساختاری بودجه 1399 که توسط سازمان برنامه و بودجه مهیا شده، آمده است؛ به منظور حمایت از بنگاه ها، به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط برای جبران هزینه های ناشی از افزایش نرخ ارز و تورم داخلی و حفظ اشتغال موجود لازم است دولت و بانک مرکزی علاوه بر تمهید منابع لازم برای تخصیص سرمایه در گردش، زمینه های لازم جهت جلوگیری از هدررفت منابع و نیز توسعه بازار مالی جهت تسهیل دسترسی به منابع را فراهم نمایند.

به گزارش تامین24 در ادامه می خوانیم که در تهیه راهکارهای پیشنهادی باید به نکات زیر توجه شود:

  • ایجاد بار مالی جدید برای دولت، حداقل میزان ممکن باشد
  • با توجه به محدودیت شدید منابع بودجه، بیشترین اهرم ممکن از این مابع محدود ایجاد شود
  • در انگیزه ها و رفتار بانک ها و بنگاه ها کمترین اختلال ایجاد شده و زمینه سوءاستفاده تا حد امکان کاهش یابد.

با در نظر گرفتن ملاحظات بالا، باید اولاً هیچ بار تکلیفی به بانک ها تحمیل نشود و صرفاً از سازوکارهای تشویقی استفاده شود و دیگر اینکه مشوق دولت متمرکز بر بازپرداخت بدهی های موجود به نظام بانکی بر اساس میزان عملکرد آنها در اعطای تسهیلات از طریق روش های پیشنهادی در برنامه باشد.

این در شرایطی است که سازوکارهای حمایتی رایج مانند تسهیلات ارزان قیمت تکلیفیبه بانک ها ، منجر به تحمیل ریسک جدید به بانک ها و سوء استفاده از از منابع محدود دولت نشود.

با در نظر داشتن ملاحظات فوق ، برنامه تهیه شده باید با حداقل استفاده از منابع بودجه و یا خطوط اعتباری بانک مرکزی، میزان دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را افزایش دهد.

 


ارسال نظر

captcha