برنامه اصلاح ساختاری بودجه نشان داد؛

اصلاحات بودجه ای پشتیبان رشد پایدار اشتغال‌زا

سازمان برنامه و بودجه چارچوب اصلاح ساختاری بودجه 1399 را با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت را اعلام کرد.

تامین 24 /  جدول زیر تصویری کلی از چهار محور اصلی برنامه اصلاح ساختاری بودجه سال 1399 را نشان می دهد.

 


ارسال نظر

captcha