نابرابری در همه وجوه زندگی معلولان وجود دارد

وب‌سایت ملل متحد حق مشارکت در زندگی عمومی را یکی از اساسی‌ترین جنبه‌ها برای فعالیت شهروندی و کاهش نابرابری‌ها در زندگی معلولان دانست.

تامین 24 / وبسایت سازمان ملل متحد با انتشار اطلاعیه‌ای مهم‌ترین مشکلات معلولان را نابرابری‌ها در حوزه حمل‌ونقل، شغل و استخدام، تحصیلات و آموزشو مشارکت سیاسی و اجتماعی دانست.

به گزارش ایلنا،در این اطلاعیه که توسط انجمن حمایت از حقوق کودکان آمده است: به طور تقریبی حدود یک میلیون نفر که در سراسر جهان دچار معلولیت هستند، با مشکلات زیادی در جامعه رو به رو می‌شوند. طبق مشاهدات انجام شده، معلولین نمی‌توانند به طور برابر با دیگران از امکانات جامعه استفاده کنند و لذت ببرند. این نابرابری‌ها شامل وسایل حمل و نقل عمومی، شغل و استخدام، تحصیلات و آموزش و همچنین مشارکت سیاسی و اجتماعی است.

این اطلاعیه می‌افزاید: حق مشارکت در زندگی عمومی یکی از اساسی‌ترین جنبه‌ها برای فعالیت شهروندی و کاهش نابرابری‌ها در جامعه است.

در وب سایت سازمان ملل متحد آمده است: ترویج فرصت‌های برابر و توانمندسازی سبب می‌شود که نابرابری دراشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و تحصیلات و همچنین مشارکت سیاسی واجتماعی برای معلولان به طورقابل توجهی کاهش پیدا کند.


ارسال نظر

captcha