3500 کارگاه تحت پوشش شعبه یک شوشتر هستند

اعضای کمیته بیمه و درمان تأمین اجتماعی خوزستان با حضور در شعبه یک شوشتر از چگونگی روند اجرایی امور بیمه شدگان و مستمری بگیران بازدید کردند.

تامین 24 /در راستای بازدید شرکای اجتماعی از واحدهای اجرایی، اعضای این کمیته متشکل از رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران ، رئیس شوراهای اسلامی کار ، دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر ، مدیران ، معاونین و کارشناسان ستادی تأمین اجتماعی استان خوزستان با حضور در شعبه یک شوشتر با بیمه شدگان، مستمری بگیران، کارفرمایان و کارکنان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،محمد مهران فرد رئیس شعبه تأمین اجتماعی یک شوشتر با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از 83 هزار نفر بیمه شده اصلی و تبعی ، 30 هزار نفر مستمری بگیر اصلی و تبعی و همچنین 3500 کارگاه فعال را در حوزه عملکرد این شعبه تحت پوشش داریم،گفت: افزایش رضایتمندی ذینفعان بویژه بیمه شدگان و مستمری بگیران و همچنین کارفرمایان از اهداف متعالی سازمان تأمین اجتماعی است و مجموعه کارکنان شعبه با آگاهی از اهداف و برنامه های اجرایی تأمین اجتماعی همچون گذشته با مسئولیت پذیری و تعهد سعی داشته و دارند با تقویت این اعتماد و تعامل دو سویه در پیشبرد اهداف تبیین شده قدم بردارند.


ارسال نظر

captcha