مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان تاکید کرد:

لزوم وصول مطالبات تامین اجتماعی برای ارتقای خدمت رسانی به بیمه شدگان

مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان گفت: دغدغه اصلی این سازمان برای تامین منابع لازم به دلیل پرداخت به موقع تعهدات به جامعه تحت پوشش است

تامین 24 /علی حسینی در کمیته وصول مطالبات اداره کل تامین اجتماعی کرمان افزود: وصول مطالبات در این اداره کل در ۸ماهه منتهی به آبان سال جاری، به میزان 3 درصد رشد داشته است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی تاثیر گذاری شعب شهر کرمان در وصول مطالبات را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود : همکاران با تعامل گسترده با شرکای اجتماعی برای رسیدن به اهداف سازمان گام بردارند .

حسینی تصریح کرد: با برنامه ریزی مدون و استفاده از ظرفیت های شعبه برای وصول مطالبات و اهداف این سازمان گام برداشته شود.


ارسال نظر

captcha