پروژه های عمرانی مدیریت درمان تامین اجتماعی اردبیل در حال احداث است

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل از اعتبار 710 میلیارد ریالی برای انجام پروژه های عمرانی در سال جاری خبر داد.

تامین 24 /به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی افزود:  بخش اعظم این پروژه ها تا پایان امسال به بهره برداری می رسد و با افتتاح و بهره برداری از این طرح های عمرانی و خدماتی فضای فیزیکی مراکز درمانی استان تا 3/5 برابر افزایش یافته و زیر ساخت های درمانی نیز ارتقاء می یابد.

برجی با اشاره به اینکه بیش از 70 میلیارد ریال برای تجهیزات پزشکی در سالجاری هزینه شده است، گفت: دستگاه های سنگ شکن، سی تی اسکن، ماموگرافی و دستگاه پانورکس دیجیتال دندان از پیشرفته ترین و مدرن ترین دستگاه ها برای ارائه خدمات به بیمه شدگان است.

مدیر درمان تامین اجتماعی اردبیل با بیان اینکه استقرار نظام ارجاع در مراکز ملکی سازمان برای سهولت خدمات رسانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی و سایر مراجعه کنندگان صورت می پذیرد، افزود: در طرح ارجاع بیماران و خدمات الکترونیکی پیشگام هستیم و مشکل مراجعه حضوری اخذ نوبت را مرتفع نمودیم.

وی افزود: چنانچه در درمانگاه عمومی، بیماری تشخیص داده شود که به متخصص مراجعه کند از طریق سیستم ارجاع و بدون نوبت قبلی توسط پزشک عمومی این کار انجام می پذیرد.


ارسال نظر

captcha